Inrichtingsplan Stadsgaten van Hasselt & Kievitsnest

Grenzend aan de natuurgebieden Stadsgaten Hasselt en Kievitsnest wordt als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur nieuwe natuur ontwikkeld.

De Dienst Landelijk Gebied heeft deze projecten als Design & Construct op de markt gezet. Tauw heeft Grondverzet Vilsteren & W. Zielman bv ondersteund bij de aanbesteding en vervolgens de inrichtingsplannen gemaakt.

Voor de te ontwikkelen natuurdoeltypen blauwgrasland, dotterbloemhooiland, kievitsbloemhooiland en petgaten is allereerst in beeld gebracht welke abiotische omstandigheden gewenst zijn. Dit betreft met name fosfaatgehaltes, grondwaterstanden en de aanwezigheid van kwel. Op basis van de huidige situatie is vervolgens in beeld gebracht welke maatregelen noodzakelijk zijn om de gewenste condities te bereiken. Bijvoorbeeld door de bovengrond af te graven, greppels aan te leggen en peilen op te zetten.

Voor de uitvoering is een ecologisch werkprotocol opgesteld waarmee de aannemer verantwoord en natuurvriendelijk aan de slag kan

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.