Inspectie oeverbeschoeiing Steenwijkerland met app

Voor de gemeente Steenwijkerland is met de door Tauw ontwikkelde inspectie-app 90 km oeverbeschoeiing geïnspecteerd. Hierbij is gekeken naar het type en soort beschoeiing, de gebruikte materialen en de staat van onderhoud. De eenvoud van invoer en de snelheid waarmee de data door de app wordt verwerkt leidden tot een forse tijdsbesparing tijdens de inspectie en bij de verwerking van de gegevens.

Met slechts een tikje op het scherm van de tablet voerden we ter plekke de meeste gegevens eenvoudig en snel in. Was de voorgeprogrammeerde keuzelijst niet toereikend, dan bood het vrije invoerveld uitkomst. Technisch gezien is dit vrije veld één van de keuzemogelijkheden, waardoor de ingevoerde tekst automatisch op de juiste plaats in de database terecht komt. De data vanuit de app is automatisch gekoppeld aan de centrale database, waarmee de verdere verwerking van de gegevens met GIS eenvoudig en snel verloopt.

Locatiebepaling

Eén van de meest in het oog springende voordelen is de locatiebepaling. Hoe weet je dat je op de juiste plek zit en de juiste beschoeiing inspecteert? Dat kan met de app heel eenvoudig bepaald worden door de locaties van de beschoeiingen te projecteren op een topografische ondergrond. Voor deze inspectie hebben we gebruik gemaakt van Google Maps, maar de app accepteert ook andere ondergronden. De afwijking van de GPS-positie met de werkelijke locatie kan een aantal meters bedragen. Dat is in de app ondervangen door de GPS-pointer handmatig te verplaatsen naar de juiste positie, mocht deze afwijken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.