Inspectie oevers Oude Winschoterdiep met app

Om de bereikbaarheid van het gebied rond het Oude Winschoterdiep te garanderen is in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het waterschap Hunze en Aa’s het Oude Winschoterdiep op diepte gebracht door baggerwerkzaamheden.

 

Om de bereikbaarheid van het gebied rond het Oude Winschoterdiep te garanderen is in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het waterschap Hunze en Aa’s het Oude Winschoterdiep op diepte gebracht door baggerwerkzaamheden. Daarnaast zijn de kaden verhoogd tot + 2,0 meter NAP conform het Masterplan Kaden van het waterschap. Beide werkzaamheden hadden invloed op de oeverbeschoeiing en kadeconstructies.

Om het waterschap en de gemeente inzicht te geven in de staat van onderhoud van de oeverbescherming is voorafgaande aan de werkzaamheden een oeverinspectie uitgevoerd. Bij de oeverinspectie is gebruik gemaakt van de inspectie-app van Tauw. Met de app konden de medewerkers ter plekke een lijst met vragen doorlopen om zo de kwaliteit van de oever te beschrijven. Ook de verschillende typen oeverbescherming langs de watergang konden eenvoudig beoordeeld en beschreven worden. De inspectiegegevens zijn uitgewerkt op een kaart, dat gemeente en waterschap een overzicht gaf van de staat van onderhoud van diverse gedeelten van de oeverbescherming.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.