Interactief 3D asset informatiemodel Scheeresluis

30 januari 2020

Projectgegevens


Periode: 
juli 2019 t/m december 2019
Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Morrisson Kramer
  • Maayke Leenstra
  • Nicole van der Stigt
  • Patrick Morren

Wat was de opdracht?

De provincie Overijssel heeft Tauw en Twinsense360 gevraagd een 3D informatiemodel van de nieuwe recreatiesluis in Kampen te maken, waarmee de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie de beheers- en onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger, efficiënter en veiliger kan uitvoeren.

Hierbij is het van belang dat de oplossing schaalbaar is, invulling geeft aan de behoefte van de verschillende stakeholders (zoals de beheerder en assetmanager) en zoveel mogelijk aansluit op systemen en werkwijzen die de provincie in huis heeft.

Hij ging de samenwerking?

Bij dit project lag de nadruk op samen leren. Bij de start van het project bleek dat de behoefte van de verschillende betrokken disciplines nog niet helemaal eenduidig was. Om dit goed scherp te krijgen, heeft Tauw met behulp van het Scrum-raamwerk een concretiseringssessie georganiseerd. Daarin zijn deze behoeften verder besproken en op elkaar afgestemd. Door in drie sprints te werken, kon hier na elke sprint op getoetst en bijgestuurd worden en kon de provincie de voortgang volgen. Gedurende het project heeft Tauw enkele samenwerksessies georganiseerd om informatie uit te wisselen en om het product af te stemmen op de gebruikers en systemen van de provincie.

Wat was het resultaat van het project?

Door verschillende gegevens uit bestaande systemen te koppelen, is een 3D informatiemodel ontstaan waarin medewerkers snel alle relevante informatie kunnen vinden. Tevens is hier een Virtual Reality model en een online omgeving van gemaakt.

Tauw was verantwoordelijk voor het proces en voor het deelproduct 3D informatiemodel. Tauw heeft de Scheeresluis in laten scannen met behulp van een drone en laserscanners en ervoor gezorgd dat deze data in het informatiemodel bij elkaar komt (data processing). Ook heeft Tauw vanuit verschillende plekken data opgehaald (openbaar, provincie, etc.) en toegevoegd aan het informatiemodel. Het informatiemodel is opgebouwd in Arcgis Pro en omdat de projectvraag het uiterste van de huidige hard- en software vraagt, is er veel afstemming geweest met Arcgis-leverancier Esri.

In het 3Dinformatiemodel staat alle benodigde informatie over de sluis op overzichtelijke wijze bij elkaar. Van assetmanagement informatie (zoals de onderhoudsgeschiedenis van een sluisdeur) tot veiligheidseisen (bij het werken langs een waterkant). Door deze manier van werken verwacht de provincie meer inzicht en grip te krijgen op haar assets. Tijdens het project is overigens gewerkt met fictieve asset data, omdat de operationele systemen bij de provincie nog niet beschikbaar waren.

Het informatiemodel is gebouwd met als doel deze te hergebruiken en op te kunnen schalen met volgende projecten zodat deze vorm van assetmanagement toekomstbestendig is. Door goed af te stemmen welke software en softwareskills de provincie in huis heeft, kan de provincie hier in de toekomst zelfstandig mee verder. Deze aanpak zorgt ervoor dat het 3D digitaal beschikbaar maken van assets bij volgende projecten laagdrempeliger wordt en minder kost.

Quotes van onze opdrachtgever - Provincie Overijssel 

“Het gaat hier natuurlijk om een klein proefgebied waar we deels fictieve gegevens aan hebben gekoppeld. Deze samenwerking heeft echter aangetoond dat we in relatief korte tijd en met behulp van onze bestaande systemen een enorme sprong kunnen maken met het inwinnen, integreren en presenteren van complexe informatie.”

Chris Stiggelbout, projectleider bij provincie Overijssel

“Binnen het ID-Lab experimenteren we met nieuwe data, datatechnieken en technologieën om onze provinciale vraagstukken beter en slimmer te beantwoorden. Dit project heeft ons geleerd hoe goed een VR-omgeving kan helpen bij het beheer en onderhoud van een complex kunstwerk. De leerervaringen gebruiken we ook om VR voor andere provinciale vraagstukken in te zetten.”

Remko Wicherson, manager van het Innovatie- en Datalab (ID-Lab) provincie Overijssel

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!