Inventarisatie en opstellen beheer en onderhoudsplan groene bergingen

Projectgegevens:

Periode: Juni 2020 – februari 2021

Opdrachtgever: Gemeente Altena

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Floris Harten

  • Pim de Kwaadsteniet

  • Francesca Sahit

  • Eefje Vissers

 

Over het project

Na het clusteren van gemeenten heeft gemeente Altena maar liefst 47 verschillende typen groene bergingen in haar beheer. De functionaliteit van de groene bergingen was grotendeels onbekend. De gemeente heeft de adviseurs van TAUW gevraagd de toestand van de bergingen in beeld te brengen en een beheer en onderhoudsplan op te stellen, zodat deze opgenomen kan worden in het algemene gemeentelijk beheer- en onderhoudsplan. Voor dit projecten hebben wij het vijf-stappenplan klimaatadaptieve maatregelen gevolgd. 

Alle groene bergingen zijn voor dit project geïnventariseerd op algemene kenmerken, waarna we voor een 17-tal representatieve groene bergingen veldwerk naar ecologische kwaliteit en hydraulisch functioneren hebben uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten is in beeld gebracht of en welke herstelmaatregelen er nodig zijn per berging, om te voldoen aan de gewenste staat. De laatste stap was het schrijven van een beheer- en onderhoudsplan, specifiek voor elke groene berging.

Samenwerking tijdens het project

Het veldwerk verliep erg voorspoedig. De gemeente was erg betrokken om in de gewenste faciliteiten te voorzien. Samen met de gemeente is via een beslisboom bepaald welke bergingen representatief waren voor anderen. Zo zijn we in overleg tot 17 bergingen gekomen die nader onderzocht moesten worden.

Om een goed beheer en onderhoudsplan te schrijven die vervolgens makkelijk geïmplementeerd kan worden bij de gemeente hebben we gekozen om specifieke werkpakketten te maken gebaseerd op algemene kenmerkende eigenschappen van de bergingen. Vervolgens is bepaald welke werkpakketten nodig zijn om de hydraulische en ecologische kwaliteit te waarborgen.

Resultaat van dit project?

De gemeente heeft een specifieker beeld van het functioneren van de groene bergingen en weet nu welke werkpakketten er gelden om de groene bergingen goed te blijven beheren en goed te laten functioneren. Hiermee wordt de bergingsfunctie en de ecologische waarde ook in de toekomst in stand gehouden.

"Bijzonder prettige ervaring in de samenwerking met Floris, Pim en Francesca, de communicatie gedurende het proces verliep uitstekend en ik ben blij met het resultaat waar wij mee verder zijn gegaan."

 

Klimaatadaptatiestrategie en beleid 

Om in 2050 klimaatbestendig te zijn, moeten we morgen (maar het liefst vandaag al) klimaatadaptief handelen. Hoe doen we dat en waar moeten we beginnen? TAUW heeft samen met verschillende gemeenten, werkregio’s, provincies, waterschappen en woningbouw corporaties een pragmatische aanpak ontwikkeld waarbij we stapsgewijs tot een realistische en gedragen adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda komen.

Lees verder

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.