Investeren in samenwerking loont bij project Kop Weespertrekvaart

De gemeente Amsterdam heeft Tauw gevraagd Risicomanagement 2.0 toe te passen bij het project Kop Weespertrekvaart. Hierbij werd grond bouwrijp gemaakt voor woningbouw. Tauw heeft hier invulling aan gegeven door twee samenwerkingssessies van een dagdeel te organiseren met de sleutelfiguren in dit project.


Het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (OGA) transformeert projectgebied Overamstel tot een aantrekkelijk grootstedelijk woon-werkgebied. De ontwikkeling van deelgebied Kop Weespertrekvaart behelst de realisatie van 23 kavel in Particulier Opdrachtgeverschap (zelfbouwkavels) voor villa’s, een binnenhaventje en stadsblokken met ruim 200 appartementen. Om deze gebiedsontwikkeling te realiseren, werd Kop Weespertrekvaart bouw- en woonrijp gemaakt. Het bouwrijp maken van het gebied bestond onder andere uit:

  • Het verwijderen van groen, kabels, leidingen en ondergrondse obstakels;
  • Het ophogen van het projectgebied met 2 tot 4 meter zand;
  • Het ontwerpen en realiseren van een oeverconstructie en een haven.


De werkzaamheden voor deelgebied Kop Weespertrekvaart hadden veel raakvlakken met aangrenzende projecten. Om op tijd te kunnen starten met de woningbouw was een strakke planning van de werkzaamheden noodzakelijk. Dit was uitsluitend haalbaar indien er effectief en probleemloos werd samengewerkt.

Risicomanagement 2.0

Bij het project Kop Weespertrekvaart hebben de gemeente en aannemingsmaatschappij Van Gelder geïnvesteerd in onderlinge samenwerking door Risicomanagement 2.0 toe te passen. Deze werkwijze richt zich op de risico’s die kunnen ontstaan door ineffectieve communicatie, samenwerking en interactie.

De sleutelfiguren van de gemeente Amsterdam en Van Gelder verschillende partijen zijn samengebracht tijdens twee samenwerkingssessies, die begeleid werden door Tauw. De eerste sessie werd gecombineerd met een kookworkshop in hartje Amsterdam. Het doel van deze middag was om, door het erkennen van elkaars rollen en elkaars belangen in het project, begrip te krijgen voor elkaars handelen.

In de tweede sessie werd bepaald wie (of wat) men nodig had om effectief te kunnen samenwerken. Hierbij was er aandacht voor houding, gedrag en interactie, en relationele risicofactoren. Daarnaast heeft Tauw de deelnemers gecoacht om gemeenschappelijke en persoonlijke belangen centraal te stellen en blokkades te overwinnen. In bilaterale gesprekken zijn deze knelpunten besproken en aangepakt. Verder heeft Tauw tussentijds contact opgenomen met de sleutelfiguren van beide partijen om te vragen hoe de samenwerking loopt en waar (aanvullend) behoefte aan is.

Resultaat
Het toepassen van Risicomanagement 2.0 bij het project Kop Weespertrekvaart heeft geleid tot openheid en meer oog voor elkaars belangen. “Door op deze manier bewust te worden van elkaars belangen, hebben de gemeente Amsterdam en Van Gelder transparant en op een laagdrempelig niveau samengewerkt en gezamenlijk complexe vraagstukken opgelost”, aldus de heer R. Kok, bedrijfsleider bij aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Door deze investering in samenwerking zijn, met behoud van een goede sfeer, zakelijke afspraken gemaakt en dreigende conflicten voorkomen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.