Klimaatadaptatief bedrijventerrein de Waarderpolder HaarlemFiguur:  met 3D modellering in Tygron is het effect van toekomstige bebouwing op de omgevingstemperatuur in beeld gebracht, als onderdeel van de hitteanalyse.

Projectgegevens:

Periode: januari - september 2020

Opdrachtgever: gemeenten Haarlem

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Leon Valkenburg
  • Bianca Stoop
  • Joep Kelderman
  • Joren Zwaan

Opdrachtomschrijving

De gemeente Haarlem geeft klimaatadaptatie een centrale plek bij het ontwikkelen en verduurzamen van het bedrijventerrein Waarderpolder. Een robuust watersysteem is hierbij van belang. TAUW brengt voor de gemeente de knelpunten en kansen voor klimaatadaptatie en het realiseren van oppervlaktewater in de Waarderpolder in kaart. De resultaten zorgen ervoor dat de gemeente een concrete handelingsperspectief heeft voor de ontwikkeling en verduurzaming van het bedrijventerrein.

Werkzaamheden TAUW

 

Samenwerking tijdens het project

De nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem en het hoogheemraadschap van Rijnland via een regelmatige overlegstructuur heeft ervoor gezorgd dat de kern van de opdracht voor alle partijen steeds helderder werd, waardoor het gewenste resultaat spoedig werd bereikt. De uitdagingen die tijdens dit project zijn overwonnen:

  • Relevante informatie verzamelen en omzetten in het 3D model
  • Het overschakelen naar volledig digitaal werken
  • Aansluiting op het gebiedsontwikkelingsproces van de Waarderpolder vinden

 

Resultaat

De analyse en de rapportage hebben het inzicht in de kansen en knelpunten van klimaatadaptatie in de Waarderpolder vergroot. Het onderzoek laat zien dat de behoefte tot het vergroten en verfijnen van de waterstructuur in het gebied groot is. Het gebied warmt naar verwachting op als gevolg van de geplande bouwontwikkelingen (zie figuur). Het onderzoek biedt aanleiding om met de betrokken stakeholders van het bedrijventerrein in gesprek te gaan over de ambities van het gebied.

De gemeente Haarlem voert verdiepende studies uit naar de voorkeurslocaties voor oppervlaktewater die uit de haalbaarheidsanalyse naar voren komen.

“Tygron heeft ons geholpen om de opgave voor klimaat op bedrijventerrein Waarderpolder ruimtelijk en concreet te maken”, aldus de gemeente.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.