Klimaatadaptatiestrategie en risicodialoog voor gemeente Delft

Het klimaat verandert en dat heeft grote gevolgen voor een laaggelegen en dichtbebouwd gebied als Delft en omgeving.

Om de doelstellingen van 2020 (klimaatbestendig inrichten) en 2050 (klimaatbestendig zijn) te behalen, wil Delft een adaptatiestrategie voor de stad.

In deze strategie worden enerzijds de klimaatopgaven inzichtelijk gemaakt en anderzijds handvatten gegeven voor een integrale, brede en effectieve aanpak van klimaatadaptatie voor Delft. Daartoe is begonnen met het voeren van interne risicodialogen. De strategie moest begrijpelijk zijn voor een breed deel van de organisatie én voor inwoners en bedrijven die in Delft actief zijn.

Een succesvolle samenwerking

In samenwerking met De Urbanisten, een stedenbouwkundig- en landschapsarchitectuurbureau uit Rotterdam, is ingezet op de ontwikkeling van een gedragen klimaatadaptatiestrategie met leidende principes voor klimaatadaptatie.

Uiteindelijk leidde de samenwerking door de combinatie van ‘ingenieurswerk’ met ‘ruimtelijk ontwerp’, tot een integraler aanbod dan gevraagd. De aanpak kijkt verder dan alleen klimaatadaptie, maar is vanaf het begin gekoppeld aan andere belangrijke opgaven en programma’s in de stad.

De werkzaamheden van Tauw tijdens het project

Tauw heeft van september 2017 t/m maart 2018 gewerkt aan meerdere facetten binnen klimaatadaptatie. Onderstaande werkzaamheden zijn hierbij uitgevoerd:

  • Het uitvoeren van stresstesten voor wateroverlast en hitte.
  • Het opstellen van een gevolganalyse omtrent schade van wateroverlast.
  • Het opstellen van een gevolganalyse omtrent afstand tot koelte.
  • Het opstellen van een gevolganalyse omtrent wateroverlastrisico in het hoofdwegennet.
  • Risicodialogen met stakeholders op basis van drie risicocategorieën.
  • Het opstellen van richtlijnen voor klimaatadaptatie, in de vorm van een kruistabel én uitgangspunten voor een klimaatadaptieve stad.
  • Het toepassen van uitgangspunten in een concreet pilotproject door de toepassing van Serious Gaming met Tygron.
  • Het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie.
  • Het inzetten van de Klimaattool Pro (voor professionals) en de Klimaattool Participatie (voor burgers).

  

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.