Ontwerp klimaatadaptieve herinrichting WaterWeg Arica STAR2C’s

Projectgegevens:

Periode: 2018 - augustus 2019

Opdrachtgever: Gemeente Capelle aan den IJssel

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Jan-Kees de Vries
  • Joris Viscaal

Opdrachtomschrijving

De Arica in Capelle aan den IJssel ligt op een unieke plek in Nederland op ca. -4m onder N.A.P. naast de Hollandsche IJssel. De wijk kent een sterke bodemdaling en hoge grondwaterstanden, waardoor een herinrichting noodzakelijk was. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om de wijk op een duurzame en innovatieve wijze opnieuw in te richten, zodat het internationaal toonaangevend is op het gebied van klimaatadaptatie. Het project is gekoppeld aan het STAR2C’s programma van de Europese Unie dat bijdraagt aan de ontwikkeling van klimaatrobuuste maatregelen in de openbare ruimte.

 

De gemeente heeft TAUW gevraagd het ontwerp en bestek te maken voor de duurzame en klimaatadaptieve herinrichting van de wijk. Daarnaast heeft TAUW samen met de gemeente de bewoners actief bij het project betrokken en diverse aanvullende diensten geleverd:

  • productadvies van klimaatadaptieve toepassingen
  • landschappelijke inrichting
  • participatietraject
  • geotechnisch advies
  • bodemonderzoek
  • bemalingsadvies
  • monitoringsplan

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW werkte voor dit project nauw samen met de gemeente Capelle aan den IJssel, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en adviesbureau Beheer in Ontwikkeling. Ook zijn de bewoners van de wijk uitgebreid bij de planvorming betrokken. Er is een aantal bewonersavonden geweest en met een klankbordgroep uit de wijk is tot in detail nagedacht over de inrichting. Een multicriteria-analyse is een belangrijke tool in dit proces geweest om samen tot goed onderbouwde keuzes te komen.

 

Projectleider Dirk van den Heuvel, gemeente Capelle a/d IJssel:

“Door de goede samenwerking met TAUW is het ontwerp echt een coproductie geworden met een sterker eindproduct als resultaat.”

 

Resultaat

 De meerwaarde van dit project zit in het unieke karakter en de focus op klimaatadaptatie, waarbij innovatieve inrichtingselementen gebruikt zijn. De uitstraling van de wijk is sterk verbeterd door gebiedseigen kenmerken te versterken en het groen toegankelijker te maken. Zo is een deel van een parkeerterrein tot een klein park met waterberging omgevormd, is de dijk langs de Hollandsche IJssel herkenbaarder en is het (regen)water zichtbaarder op straat.

In het uiteindelijke ontwerp en bijbehorend bestek zijn specifieke toepassingen opgenomen om bodemdaling te verminderen, hemelwater waar mogelijk vast te houden en vertraagd af te voeren en piekbuien te bergen. De drainagetransportriolen zorgen bijvoorbeeld dat zowel het hemelwater wordt afgevoerd als de grondwaterstand wordt gereguleerd. En wadi’s zorgen voor de opvang van hevige neerslag.

Om de biodiversiteit te vergroten en hittestress te verminderen, is het gebied ook verder vergroend. Dit komt tot uiting in een groenblauwe straat, groen parkeren, de natuurlijke waterbergingen en de groene trappen op de dijk.

Door een samenspel van meerdere vernieuwende maatregelen is een robuust en toekomstbestendig ontwerp gemaakt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.