Klimaatbestendige vitale en kwetsbare functies Metropoolregio Amsterdam

Projectgegevens

Opdracthgever: provincie Noord-Holland

Periode: september 2021 - maart 2022

Contactpersoon vanuit TAUW

  • Joren Zwaan,

  • Yigall Schilp

  • Marieke van der Linde – van Persie

  • Sven van den Bos

Over het project

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan klimaatadaptatie. Eén van de speerpunten van de aanpak is ‘Vitaal en Kwetsbaar’, waarin de provincie Noord-Holland een trekkersrol vervult. TAUW heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland in beeld gebracht hoe de MRA werkt aan vitale en kwetsbare functies en welke vervolgstappen nodig zijn om deze functies en objecten klimaatbestendig te maken.

Via een beleidsanalyse, enquête, webinar en dialoog met werksessies heeft de werkgroep V&K MRA samen met TAUW in korte tijd inzicht gekregen in de verantwoordelijkheden, acties en actiehouders die nodig zijn op korte (<1 jaar), middellange (1 – 5 jaar) en langere termijn (>5 jaar).

De input is gebruikt om de volgende producten op te leveren:

  1. Een factsheet voor elk van de zeven categorieën vitale en kwetsbare functies. Elke factsheet bevat basisinformatie en vervolgstappen om in MRA-verband of als MRA-deelnemers mee aan de slag te gaan.
  2. Een roadmap met het totaaloverzicht van de vervolgstappen, om de komende jaren voortgang te blijven boeken op vitaal en kwetsbaar.

 

Samenwerking tijdens het project

De korte tijdspanne om deze opdracht af te ronden, de complexiteit van het onderwerp en de grootte van de MRA-organisatie, vroegen om een goede coördinatie.

De provincie formuleerde intern een kernteam voor de aansturing en een begeleidingsteam met externen voor de inhoudelijke sparring. TAUW werkte met een compact projectteam, waardoor het mogelijk was om op korte termijn een enquête naar een groot aantal organisaties te versturen. Daarnaast was er MRA- specifieke kennis aan tafel aanwezig en een groot netwerk om uit te putten.

Wat de samenwerking bijzonder maakte was het grote enthousiasme binnen de MRA om deel te nemen aan deze studie naar de aanpak van vitale- en kwetsbare functies. In de werkgroep die actief is in dit dossier heerst een grote betrokkenheid. De werkgroep ziet het als haar rol deze betrokkenheid voort te zetten en om te zetten naar eigenaarschap om acties op te pakken.  

 

Resultaat van dit project

Vanwege het grote aantal betrokkenen en de complexiteit van de materie is een goede samenwerking en afstemming essentieel in de aanpak van vitale en kwetsbare functies. Het project heeft naast de twee producten geleid tot een grotere betrokkenheid en een toename aan urgentie om werk te maken van de aanpak van vitale en kwetsbare functies.

Deze aanpak past bij onze overtuiging als TAUW dat sámen plannen maken grote meerwaarde heeft. We zijn gesterkt in onze overtuiging dat de focus op procesbegeleiding en het betrekken van stakeholders essentieel is om in 2050 tot klimaatrobuuste vitale- en kwetsbare functies te komen.

"Tijdens het proces is de werkgroep Vitaal en Kwetsbaar binnen de MRA geactiveerd, en is ook groter geworden met meer relevante partijen die aansloten. Dit zorgt ervoor dat we nu op een fijne manier door kunnen pakken met het uitvoeren van de acties uit de roadmap, met meer urgentiegevoel, betrokkenheid en eigenaarschap. Daarnaast geeft de roadmap een goed overzicht van de thema’s, verantwoordelijkheden, al lopende zaken en nodige acties."

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze projectreferentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.