Klimaatdialogen gemeente Lochem

Projectgegevens

Opdracthgever: gemeente Lochem

Periode: 1 oktober 2020 - 9 december 2021

Contactpersoon vanuit TAUW

  • Monique de Groot

  • Joren Zwaan

  • Ruben Keizer

  • Batoul Mesdaghi

Over het project

TAUW heeft voor de gemeente Lochem een strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld. Daarvoor hebben we eerst met de gemeente en het waterschap Rijn en IJssel bepaald welke klimaatrisico’s voor de gemeente Lochem relevant zijn. Vervolgens zijn er vier dialogen georganiseerd om de klimaatrisico’s te bespreken, voor zowel het landelijke als het stedelijke gebied. Afhankelijk van de risico’s nodigden we de belanghebbenden uit. Een aantal partijen is meer actief in het landelijk gebied, andere partijen focussen op de bebouwde kernen. Een aantal partijen, zoals de veiligheidsregio en de dorpsraden hebben kennis van allebei. Door het uitnodigen van de juiste partijen ontstonden goede gesprekken en kregen de dialoog de juiste scherpte.

De resultaten van deze dialogen hebben we vertaald naar generieke en locatiespecifieke opgaven en laten toetsen bij het bestuur om het handelingsperspectief en de rol van de gemeente scherp te krijgen. Tijdens de terugkombijeenkomst met in- en externe stakeholders zijn de resultaten gepresenteerd en verfijnd. Ook hebben we de handelingsperspectieven, maatregelen en meekoppelkansen verkend. Het eindproduct is een interactieve klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda. Deze is vastgesteld door het bestuur van Lochem in februari 2022.
 

Samenwerking tijdens het project

In onze samenwerking hebben we de gemeente Lochem als heel open en betrokken ervaren. De kritische en scherpe blik van het projectteam was van grote waarde voor het opstellen van de strategie en het uitvoeringsagenda. Bij de gemeente was er halverwege het project een wisseling in het projectleiderschap. Dit ging vlekkeloos en leverde geen vertraging van het project op.
Het project vond plaats in nauwe samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel. De integraliteit die dat opleverde, was van grote meerwaarde.

 

Resultaat van dit project

Doordat we de strategie en uitvoeringsagenda in een interactieve vorm hebben opgesteld, was het voor gebruikers gemakkelijk om door de documenten te navigeren. Dat maakte de interne communicatie hierover een stuk eenvoudiger.
De interactieve vorm van de strategie en uitvoeringsagenda heeft ons TAUW-team geïnspireerd om de presentatievorm verder door te ontwikkelen. Inmiddels passen we de verbeterde en gestandaardiseerde opzet toe in nieuwe projecten en maken deze op maat naar de wens van onze klanten.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze projectreferentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.