Kwaliteitsverbetering AEC-bodemas AVR

AEC-bodemas is het belangrijkste residu bij de verbranding van afval. Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 1,5 miljoen ton AEC-bodemas geproduceerd. Civieltechnisch gezien is dit materiaal uitstekend geschikt als ophoogmateriaal. Enige aantekening daarbij is dat het door de verhoogde uitloging moet worden toegepast als IBC-bouwstof.

In een enkel geval wordt niet voldaan aan alle eisen en moet de bodemas worden behandeld. Hiertoe heeft Tauw diverse processen ontwikkeld, zoals versnelde veroudering, wassen en een combinatie daarvan. Bij versnelde veroudering speelt de reactie met CO2 (carbonatatie) een belangrijke rol. Dit resulteert in een afname van de emissie van vrijwel alle metalen.

Om de kwaliteit te verbeteren van AEC-bodemas van AVR voerden wij een demonstratie uit van versnelde veroudering bij Heros in Sluiskil. In deze demonstratie verzorgden wij het complete traject van haalbaarheidsonderzoek, ontwerp en selectie van leveranciers tot en met de begeleiding van de bouw van een full scale installatie.

Daarnaast hebben we op pilotschaal een wasproces uitgetest. De combinatie van verouderen en wassen leidt tot een vrij toepasbare bouwstof. Dit soort processen is ook geschikt om de kwaliteit van andere reststoffen te verbeteren en daarmee de toepassingsmogelijkheden van die reststoffen te vergroten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.