Landsdekkend beeld PFAS: bodemonderzoek op 200 locaties

Projectgegevens:

Periode: eind 2019 - midden 2020 

Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Erwin Stamsnijder
  • Odile Rutten
  • Stefan Kasemier

Opdrachtomschrijving

TAUW heeft een landelijk bodemonderzoek op 200 locaties door heel Nederland uitgevoerd om inzicht te krijgen in de achtergrondconcentratieniveaus voor PFAS. Dit bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarna de dataset aan het RIVM is overgedragen. 

Samenwerking tijdens het project

Tauw had de uitdaging om binnen 3 maanden bodemonderzoek uit te voeren op 200 locaties door heel Nederland, inclusief de oplevering van de analyseresultaten in een overzichtelijke dataset. Hiervoor is een groot team specialisten in het eerste kwartaal van 2020 keihard aan het werk geweest om de toestemming bij de particuliere en publieke terreineigenaren te regelen, de veldwerkzaamheden goed voor te bereiden, de veldwerkzaamheden uniform uit te voeren en de laboratoriumanalyses in Nederland en Zweden uit te laten voeren.

Projectteam TAUW: "We zijn dan ook met recht trots op deze teamprestatie die we samen met de opdrachtgever en het RIVM binnen de planning en het beschikbare budget uit hebben kunnen voeren. Mission Accomplished!"

Resultaat

De overzichtelijke dataset ‘PFAS analyseresultaten van 200 meetpunten’ die door TAUW aangeleverd is, is door het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt om de landelijke achtergrondconcentratieniveaus voor FPAS vast te stellen.  

In de kamerbrief van 1 juli 2021 over de aanpassingen in het PFAS-beleid wordt de dataset omschreven als "een dataset van hoge kwaliteit".

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.