LCC-berekening bakstenen voor branchevereniging

Projectgegevens:

Periode: oktober 2020 - februari 2021

Opdrachtgever: KNB Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Edwin Maasdam
  • Alistair Beames
  • Rianne van der Veen

 

Opdrachtomschrijving

De Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) heeft een goed begrip van de milieu-impact van straatbakstenen en heeft TAUW gevraagd onderzoek te doen om dit inzicht te verbreden naar de totale financiële impact van straatbakstenen, in vergelijking met alternatieven. De aanlegkosten van straatbakstenen zijn algemeen bekend, maar minder bekend zijn de kosten die verband houden met de hele levensduur van het product en vooral hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare (functioneel gelijkwaardige) producten op de markt, zoals bijvoorbeeld betonstraatstenen.

Een berekening van de levenscycluskosten (LCC) maakt het mogelijk om de beheer- en onderhoudskosten (instandhouding) en eventuele vervanging van het product te berekenen binnen een vooraf bepaalde periode (levensduur). Bij een LCC-berekening zijn de kosten vooral gericht op de klant (bijvoorbeeld een gemeente).

Samenwerking tijdens het project

In overleg tussen TAUW en de KNB zijn de uitgangspunten voor de LCC-berekening bepaald. Vanuit de branche waren enkele leveranciers betrokken.

De LCC is berekend voor vier producten: straatbakstenen en betonstraatbakstenen, voor zowel 'standaard' stenen en een alternatieve of 'luxe' variant, over een levensduur van 50, 75 en 100 jaar. De kosten zijn voor 1 m2 bestrating bepaald.

Voor de LCC-berekening is gebruik gemaakt van de kostendatabase van TAUW, prijzen/prijslijsten van leveranciers en recente inschrijfstaten van aannemers. De raming betreft investerings- en levensduurkosten, opgebouwd volgens de SSK-systematiek.

Resultaat van het project

Op basis van deze LCC-berekening is gebleken dat wanneer voor een korte periode een sober en doelmatige verharding nodig is, standaard grijze betonstraatstenen vanuit financieel oogpunt de beste oplossing zijn. Echter, in alle andere gevallen zijn straatbakstenen de voordeligere oplossing wanneer ook de levenscycluskosten worden beschouwd. Straatbakstenen zijn vanuit LCC-perspectief ook goedkoper dan betonstraatstenen in de ‘luxe’ uitvoering (kleur rood-bruin).

Het onderzoek en de resultaten van de LCC berekening zijn vastgelegd en in te zien in dit rapport.

 

"Het project is naar volle tevredenheid verlopen. TAUW is een ter zake kundig en objectief onderzoeksbureau. Heldere en prettige communicatie en afspraken en planning werden goed gevolgd.” - KNB Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.