Levenscyclusanalyse geluidschermen ProRail

Projectgegevens:

Periode: juli - oktober 2020

Opdrachtgever: ProRail

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Jurgen Ooms
  • Sabine de Haes
  • Rianne van der Veen

 

Opdrachtomschrijving

ProRail stuurt in de aanbesteding van haar projecten op een lage milieu-impact (MKI-waarde). Hiervoor worden instrumenten zoals DuboCalc en de Nationale Milieudatabase gebruikt. In deze instrumenten ontbrak echter goede data over de beoogde geluidschermen langs het spoor. Deze data was nodig voor de aanbesteding van nieuwe geluidschermen in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Daarom heeft ProRail TAUW opdracht gegeven om levenscyclusanalyses (LCA’s) voor deze objecten uit te voeren. De LCA’s zijn uitgevoerd conform de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. TAUW had daarvoor al een vergelijkbare LCA uitgevoerd voor Rijkswaterstaat.
In de LCA is de MKI-waarde berekend van 1 m2 aluminium geluidscherm langs een spoorweg, met een levensduur van 50 jaar.

 

Samenwerking tijdens het project

De LCA is in een relatief korte tijd uitgevoerd vanwege de deadline van de aanbesteding van het MJPG. TAUW heeft met diverse experts van ProRail afstemming gezocht over de technische en methodische uitgangspunten voor de LCA’s. Een LCA-expert van LBP|Sight voerde de verplichte review op het LCA-rapport uit.


Resultaat van het project

Het resultaat van de LCA is een milieuprofiel van een aluminium geluidscherm voor toepassing langs het spoor. In het milieuprofiel is de MKI-waarde van het scherm en de daarbij behorende onderdelen opgenomen (zie figuur). Het milieuprofiel is ingevoerd in de Nationale Milieudatabase (NMD) en is via het programma DuboCalc beschikbaar om mee te rekenen. In Dubocalc kan de MKI-waarde voor verschillende schermhoogtes berekend worden.

ProRail gebruikt de data als referentie MKI-waarde in gunningscriteria bij de aanbesteding van geluidschermen. Marktpartijen die willen inschrijven op de aanbesteding gebruiken de uitgangspunten in de LCA’s om een eigen productspecifieke LCA te maken. Hoe lager de MKI-waarde van het product is, hoe meer gunningvoordeel wordt verkregen en hoe groter de kans dat de marktpartij de opdracht krijgt. Hiermee wordt steeds verdere verduurzaming van de projecten van ProRail gestimuleerd.

 

"TAUW heeft ProRail in deze opdracht steeds zeer goed geholpen, zelfs toen onder hoge tijdsdruk uitgangspunten gewijzigd werden door ProRail. TAUW heeft hiermee laten zien volledig op de behoefte van de klant gericht te zijn.” - ProRail
 
 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.