Locatieontwikkeling Rejectvergasser Eska

Eska in Hoogezand, producent en wereldmarktleider van hoogwaardig massief-karton, heeft in 2016 een installatie gebouwd om reststoffen uit haar grondstof oudpapier - zogenaamde rejects - te vergassen. Hiermee bespaart het bedrijf circa 12 miljoen m3 aardgas per jaar!

Bij de verwerking van oudpapier tot karton blijven de rejects uit het oudpapier over. Voorheen werden deze rejects afgevoerd en elders verwerkt. Nu worden de rejects in de installatie vergast, waarbij het vrijgekomen gas gebruikt wordt om stoom voor de eigen kartonmachines op te wekken.

Tauw heeft Eska in het voorbereidingstraject op diverse onderdelen ondersteund. Zo hebben we bijvoorbeeld een milieu-effectenstudie opgesteld, het inrichtingsplan van het terrein rondom de installatie gemaakt en een deel van het vergunningenproces verzorgd. Ook heeft Tauw ondersteund tijdens het bouwproces waarbij onder andere toezicht is gehouden bij de uitvoering van een bodemsanering.

De installatie is zeer toekomstbestendig. Het draagt bij om de eigen kringloop te sluiten, binnen bestaande geur- en geluidsruimte te blijven en heeft zeer lage rookgasemissies. Bovendien maakt de installatie Eska minder afhankelijk van energie inkoop en externe verwerking van reststoffen.

Volgens Bert Bodewes, QESH-manager van Eska is deze installatie gerealiseerd volgens de stelling: “Om door te kunnen groeien, moeten wij ons beperken en dat zal altijd het streven van Eska blijven.”

 

Lees meer over industriële locatieontwikkeling

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.