Locatieontwikkeling STERCORE: Bio-Based Carbon en groen gas zonder emissie of reststoffen

Projectgegevens


Periode:
 2018 - 2019
Opdrachtgever: STERCORE B.V.
Tauw projectmanager: Harm Hubbeling

Opdrachtomschrijving

Dierlijke mest is voor veehouders en het milieu een groot probleem. Voor STERCORE is dierlijke mest echter een zeer waardevolle grondstof. Het van oorsprong Drentse bedrijf gaat op korte termijn groen gas en hoogwaardig Bio-Based Carbon (koolstof) uit mest en digestaat uit mestvergisters produceren.

STERCORE heeft voor dit doel een duurzaam en uniek verwerkingsprocédé ontwikkeld. Tijdens dit proces komt syngas vrij, dat via een innovatief kraakproces wordt omgezet in groen gas (‘Slochteren-kwaliteit’). De Bio-Based Carbon uit het vergassingsproces kan vervolgens worden toegepast in de land- en tuinbouw als bodemverbeteraar en hoogwaardige kunstmest vervanger. Bij het gehele proces komen geen schadelijke stoffen of afvalstoffen vrij en is de omgeving gegarandeerd geurvrij!

STERCORE is voornemens een aantal sites te bouwen, waarbij de locatie in Emmen als eerste wordt gerealiseerd, grenzend aan het Getec-Park (voorheen Emmtec). Het geproduceerde groene gas kan zowel aan het netwerk van Getec worden geleverd (waarbij in een klap ruim 25% van de energiebehoefte van Getec verduurzaamd wordt) als op het stedelijke Enexis netwerk (vergelijkbaar met het verbruik van 24.000 huishoudens). Ook bestaat de mogelijkheid om Bio-LNG te produceren. De keuze is afhankelijk van het verkrijgen van subsidies voor de groen gas productie;  SDE-subsidie wordt naar verwachting niet toegekend omdat de installatie - in tegenstelling tot bijvoorbeeld vergisters - geen onrendabele top kent.

Werkzaamheden Tauw

Tauw heeft STERCORE ondersteund op diverse onderdelen in het voorbereidingstraject, waaronder het opstellen van een milieu-effectenstudie, de omgevingsvergunning milieu inclusief alle deelonderzoeken zoals QRA, MRA, BRZO-check, PGS GAP analyse, BRA, ABM, emissie-immissie, geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Resultaat van het project

De installatie van STERCORE is toekomstbestendig en draagt bij om diverse kringlopen te sluiten en binnen bestaande geur- en geluidsruimte te blijven, zonder emissies. Door het geëlektrificeerde productieproces bedraagt de stikstofdepositie op een nabij gelegen Natura2000 gebied bijvoorbeeld minder dan 0.00 mol/ha/jaar.

 

Lees meer over industriële locatieontwikkeling

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!