M&G Group als koploper in duurzaamheid

M&G Group is marktleider in de wereld van rookgasafvoer en luchtdistributie en heeft zich ten doel gesteld om binnen deze branche de meest duurzame speler te worden. Door in te zetten op deze positie verwacht M&G diverse voordelen te kunnen behalen, zoals kostenbesparing, klantenbinding en het zijn van een aantrekkelijke werkgever.


Het herontwerpen van producten initieert volgens M&G een continue ontwikkeling waardoor de kwaliteit van haar producten verbetert en het grondstoffenverbruik en de CO2-uitstoot in het productieproces worden gereduceerd. Daarnaast biedt duurzaamheid M&G marketingvoordelen door een betere positionering in de markt. Dit wordt door zowel klanten als consumenten herkend en erkend en levert zelfs nieuwe klanten op.

 M&G Group heeft Tauw gevraagd haar in het hele proces te begeleiden. Het project is gestart met een workshop met zogeheten ‘Champions’. Dit zijn de betrokkenen vanuit alle productievestigingen van M&G, die fungeren als trekkers van het project. Zij doen kennis op van duurzaamheid en bepalen mede de invulling van de vervolgstappen in het proces.

Na de workshops brengt M&G de huidige situatie ten aanzien van de 3 P’s (People, Planet en Profit) in kaart, om van daaruit verbeteracties te kunnen formuleren. Tijdens de workshops is al een groot aantal mogelijkheden geïdentificeerd. Daarnaast is door Tauw, samen met de M&G Group, een website opgezet waarop bevindingen, vragen en documenten kunnen worden gedeeld.

Mede dankzij de bevlogenheid van de CEO van M&G Group en de verantwoordelijke duurzaamheidmanager verloopt het project zeer constructief. Bovendien, door steeds een verbinding te leggen tussen strategische keuzes enerzijds en operationele haalbaarheid anderzijds, wordt een realistisch duurzaamheidbeeld neergezet. Werknemers zijn trots op hun producten en organisatie, werken prettiger en denken mee over verdere verduurzaming.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.