M.e.r.procedure voor Mystery Land

Om bekendheid te verwerven heeft de gemeente Haarlemmermeer een evenementenprogramma ontwikkeld. Een centrale rol in dit programma is weggelegd voor het gebied tussen Vijfhuizen en Hoofddorp waar jaarlijks het dance event Mystery Land wordt gehouden. Mystery Land wordt georganiseerd door ID&T, een van de grootste evenementenorganisators van dancefeesten in Nederland en België.

Na enkele incidentele festivals in het Haarlemmermeerse Bos en het Groene Weelde Floriadeterrein heeft ID&T in overleg met verschillende partijen de afspraak gemaakt zich structureel te gaan ‘huisvesten’ in de Groene Weelde.

Tauw heeft ID&T ondersteund in een m.e.r.procedure voor dit evenement. Deze procedure was noodzakelijk vanwege het gebruik van meer dan 20 hectare in de ecologische hoofdstructuur. In het MER besteedde Tauw bijzondere aandacht aan de ruimtelijke inpassing van Mystery Land in relatie tot nabijgelegen woningen met betrekking tot geluid. Hierbij werden uiteenlopende geluidsbronnen meegenomen: achtergrondgeluid geproduceerd door onder andere Schiphol, de geluidsproductie van het extra verkeer van de voorgenomen initiatieven, geluid geproduceerd door de initiatieven zelf en vervolgens de optelsom van de verschillende geluidsbronnen. Daarnaast schonk Tauw aandacht aan de effecten van de voorgenomen initiatieven op de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en de beschermde flora en fauna soorten.