Maaiveldanalyse wateroverlast gemeenten Druten en Wijchen

Projectgegevens

Periode: Oktober 2020 – maart 2021
Opdrachtgever: Gemeenten Druten en Wijchen
Betrokken Tauw adviseurs:

 • Leon Droppert
 • Max Admiraal
 • Len Geisler

Opdrachtomschrijving

De gemeenten Druten en Wijchen willen inzicht in potentieel wateroverlastgevoelige locaties binnen het stedelijk watersysteem. Het watersysteem omvat de riolering, het maaiveld en het oppervlaktewater.

Belangrijk daarbij is om op efficiënte wijze een visueel beeld te krijgen van de omvang en diepte van waar water verwacht kan worden tijdens extreme regenval. Daarnaast willen de gemeenten ook inzicht in de risico’s, gevolgen en te verwachten schadekosten van extreme neerslag.

Werkzaamheden TAUW:

 • Op orde brengen data
 • Modelopbouw rioolmodel in Infoworks ICM en maaiveldmodel in Tygron
 • Validatie en kalibratie model o.b.v. meetdata en praktijkervaring
 • Visueel inzicht in locatie, omvang en hoeveelheid water op straat
 • Opstellen gevolgschade in effect en kosten
 • Opzetten, begeleiden en interpreteren risicosessie met projectgroep
 • Presenteren en overhandigen van resultaten in visueel format, ondersteund met rapportage

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft een vernieuwende aanpak om potentiële wateroverlastgevoelige locaties snel en betrouwbaar inzichtelijk te maken. Daarnaast geven we onderbouwd beeld van wat de materiële en financiële schadegevolgen hiervan zijn. Onze aanpak is gebaseerd op gevalideerde modellen, maar essentieel hierbij blijft de praktijkkennis van de gemeenten. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is daarom nodig om tot betrouwbare en gedragen resultaten te komen.

Dat begint bij aanvang van het project waarbij veel afstemming is geweest om de benodigde gegevens actueel en compleet te overhandigen. Daarnaast zijn gedurende het project diverse afstemmingsmomenten geweest, zowel 1-op-1 tussen specialisten of projectleiders, maar ook in de vorm van werkoverleggen met de gehele projectgroep. Tot slot hebben we bij oplevering de data, mutaties en resultaten weer aan de gemeente overhandigd zodat zij in staat zijn om beheerbestanden bij te werken en vervolgstappen te ondernemen.

Resultaat

Het resultaat bestaat uit drie onderdelen:

 • Maaiveldanalyse met inzicht in potentieel wateroverlastgevoelige locaties
 • Inzicht in gevolgschade
 • Kwalificeren van risico’s

Omdat een beeld veel meer tot de verbeelding spreekt dan grote stukken tekst, hebben we de resultaten opgeleverd in een online viewer. Alleen de opdrachtgever heeft hiertoe toegang om de resultaten tot in detail te raadplegen. Zo krijgen ze bij verschillende neerslaghoeveelheden visueel inzicht in onder andere:

 • Locatie en hoeveelheid water op straat
 • Richting bovengrondse afstroming regenwater
 • Kwetsbare objecten
 • Onbegaanbare wegen bij water op straat
 • Directe en indirecte schade

Ter ondersteuning hebben we een rapportage meegeleverd waarin we de uitgangspunten en randvoorwaarden nader toelichten. Zo is ook in de toekomst herleidbaar wat ten grondslag ligt aan de visuele resultaten.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.