Malderburchtstraat Nijmegen

Projectgegevens:

Periode: januari 2019 - december 2019

Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij van Gelder

Betrokken Tauw adviseurs: Anton van Essen

Opdrachtomschrijving

In samenwerking met aannemer Van Gelder en de gemeente Nijmegen heeft TAUW het ontwerp gemaakt voor ‘de meest duurzame straat van Nijmegen’. De aanbesteding is verlopen volgens de vernieuwende principes van Rapid Circulair Contracting (RCC), waarbij alles draait om een duurzame aanpak en inrichting. In het project stonden het sociale en het duurzame spoor centraal. Door interviews met alle stakeholders ontstond een goed beeld van de ambities - van te gebruiken materiaal tot sociale cohesie - die vervolgens zijn doorvertaald naar de opdracht. Uitgangspunten daarbij waren onder andere: verlaging van de CO2, meer circulair materiaal, klimaatadaptatie, energieneutraliteit en sociale duurzaamheid.

 

Samenwerking tijdens het project

Door de betrokken partijen is nauw samengewerkt en op belangrijke momenten zijn beslissingen samen genomen. Ook is de omgeving intensief betrokken bij het ontwerpproces en is er veel ‘opgehaald’ uit de buurt, waardoor het ontwerp beter is afgestemd op het dagelijks gebruik. De gemeente Nijmegen is mede-ondertekenaar van de landelijke Green Deal GWW 2.0. Uit de tools die hierbij horen is als methodiek het ‘ambitieweb’ gebruikt. In de ontwerpfase van het project heeft TAUW meerdere ontwerpsessies georganiseerd over duurzaamheid en sociale cohesie en de input daaruit samen met Van Gelder en de gemeente uitgewerkt in het definitieve ontwerp van de herinrichting. Binnen het tijdsbestek van een jaar is door het projectteam hard gewerkt om van een gezamenlijke visie en een eerste schets te komen tot de realisatie.

Overzicht ontwerpwerkzaamheden

  • variantenstudie wegontwerp 
  • Opstellen integraal ontwerp (uitwerking van SO naar VO en DO 
  • Constructieve haalbaarheid kunstwerken 
  • Visualisatie (Virtual Reality) voor “human factors” toets wegontwerp
  • DO herinrichting,  
  • Participatieve ontwerpsessies 

 

Erwin van Boven, Van Gelder:

“Door samen te werken met TAUW hadden we op alle onderdelen de expert aan tafel en hebben we maximale resultaten behaald.”

 

Resultaat

Bij de herinrichting van de Malderburchtstraat is 48 procent minder CO2-uitgestoten, 54 procent meer circulariteit behaald ten opzichte van een ‘normale’ herinrichting en is bijna 90 procent van het toegepaste materiaal hergebruikt. Deze nieuwe aanpak was niet duurder en kon even snel. De geslaagde reconstructie van de Malderburchtstraat dient dan ook als blauwdruk voor de gemeente om ook de rest van het onderhoud op duurzame wijze aan te besteden en uit te voeren.

Het project is binnen het oorspronkelijke budget én binnen de gestelde termijn. Er was zelfs ruimte voor extra’s zoals e-laadpalen, extra groen en nieuwe abri's voor de bus. De nieuwe aanpak is zo succesvol gebleken dat deze ook zal worden toegepast voor andere projecten in Nijmegen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.