Marktconsultatie Boomwortelradaronderzoek

 

Projectgegevens:

Periode: september 2023

Opdrachtgever: TAUW en de gemeente Amsterdam

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Jasper Schmeits
  • Henberto Remmerts
  • Diann Breman

Elk jaar worden in Amsterdam honderden Bomen Effect Analyses (BEA’s) uitgevoerd, om mogelijkheden te onderzoeken om bomen te behouden in diverse projecten. Veel van deze BEA’s leiden tot bewortelingsonderzoek door middel van het graven van proefsleuven. Deze methodes zijn intensief, kosten veel tijd en kunnen schade aan de wortels als gevolg hebben.  

TAUW en de gemeente Amsterdam houden een marktconsultatie over innovatieve oplossingen voor non-destructief bewortelingsonderzoek. Het op een slimme wijze in beeld brengen van boomwortels, door bijvoorbeeld de inzet van grondradars en bijbehorende technieken, is van groot belang voor het behoud van bomen in het stedelijke gebied en het in stand houden van de biodiversiteit in de stad. 

Het belangrijkste doel van de marktconsultatie is om te achterhalen of er sprake is van innovatieve boomradartechnieken, die leiden tot een non-destructief bewortelingsonderzoek, waarbij een BEA idealiter zonder proefsleuven kan verlopen. 

 

Draag zelf innovatieve oplossingen aan! 

Wij nodigen geïnteresseerde partijen uit om deel te nemen aan deze consultatie en hun eigen innovaties, kennis en ideeën met ons te delen. Via deze consultatie willen wij de markt verkennen voor innovatieve oplossingen en het beste toepasbare systeem voor boomwortelonderzoek vinden.  

Als u geïnteresseerd bent in deelname, vragen we u eerst het contextdocument door te lezen en vervolgens de vragenlijst in te vullen. Dit zal ons helpen om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en ontwikkelingen die er op dit moment op dit gebied al zijn. We zullen de resultaten analyseren en als er voldoende aanleiding is tot doorontwikkeling, enkele partijen uitnodigen voor verdere besprekingen. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 12 november. 

Wij nodigen iedereen uit om hun kennis en voorstellen te delen door deel te nemen aan dit belangrijke initiatief. 

 

Uitkomsten van de marktconsultatie  

Het streven is om de algemene uitkomsten van de marktconsultatie op 18 december te delen via de platforms zoals benoemd in het contextdocument. 

Lees voor meer informatie het contextdocument met kenmerk R001 1292450DBR V01 door. 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.