Masterplan bedrijventerreinen Assen

Projectgegevens:

Periode: augustus 2020 - september 2021

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Sanne de Groot

  • Henk Klaassens

  • Taco Wiegink

 

Over het project

Ondernemend Assen wilde antwoord op de vraag: “Hoe kunnen we de bedrijventerreinen en de daarop gevestigde bedrijven toekomstbestendig maken en beter laten presteren?” TAUW is gevraagd om dit voor elke kring (groepering van ondernemers afhankelijk van locatie) binnen Ondernemend Assen te onderzoeken. Dit door het opstellen van een Masterplan die de visie en ambitie voor de komende 5 tot 10 jaar beschrijft en een set van concrete en uitvoerbare projecten geeft die binnen 10 jaar leiden tot het realiseren van de gestelde ambitie.

TAUW heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Uitzetten vragenlijsten leden Ondernemend Assen
  • Afnemen verdiepende interviews
  • Opstellen gezamenlijk Ambitieweb
  • Organiseren webinar en werksessie
  • Opstellen Masterplan


Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tussen TAUW en Ondernemend Assen verliep goed. Tijdens het project zijn de werkzaamheden een aantal keren bijgesteld om de juiste doelen te bereiken. Dit is in goed overleg gegaan.

“Onze opdracht aan Tauw was best complex. Voor een vereniging met ruim 400 leden de toekomstbestendigheid in kaart brengen van sterk van elkaar verschillende geografische gebieden langs de lat van 12 thema’s. Ga er maar aan staan. Hoewel deze opdracht ook veel van onze eigen inzet heeft gevergd heeft Tauw dit proces op een goede wijze ondersteund.” - Ondernemend Assen

 

Resultaat van dit project

Voor elke kring is er een visie en ambitie opgesteld voor de komende 5 tot 10 jaar. Om de visie te verwezenlijken is er per kring een Masterplan opgesteld. Hierin wordt per ambitieweb-thema het belang voor de ondernemers toegelicht en concrete acties genoemd om de gestelde ambitie te bereiken. We zijn samen met Ondernemend Assen tot een gedragen toekomstvisie gekomen door te werken vanuit het concept ‘Door ondernemers, voor ondernemers’.

Ondernemend Assen heeft ondertussen een projectleider aangesteld die aan de slag gaat met het realiseren van de ambities uit het masterplan.

“Onze doelstelling is steeds geweest: Masterplannen door de leden, voor de leden. In die doelstelling zijn we geslaagd. Er liggen plannen en ideeën waarmee we de komende 5 tot 10 jaar verder kunnen. Natuurlijk vergt dat onderhoud en bijstelling als de actualiteit daar om vraagt. Maar met deze basis kunnen we de ideeën en plannen omzetten naar concrete projecten en zo bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in Assen.” - Ondernemend Assen


 

Onze aanpak binnen projecten duurzame stedelijke ontwikkeling (whitepaper)

Om écht integrerend en adaptief samen te werken en het beste in elkaar naar boven te halen, werken wij in multidisciplinaire flexibele projectteams volgens de 5+5 aanpak. Deze aanpak combineert de opgaven van de verschillende disciplines met de randvoorwaarden voor de beste uitvoering.

Download whitepaper

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze projectreferentie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.