MER en ruimtelijke onderbouwing Kop Jaarbeurs

Utrecht gaat het Stationsgebied ingrijpend veranderen. Het Masterplan geeft kleur aan een nieuw levendig centrum van Utrecht door van het Stationsgebied en de historische binnenstad een geheel te maken. Met niet alleen ruimte voor reizen, winkelen en werken, maar ook voor wonen en recreëren. Er komen 2.200 extra woningen, 40.000 m2 nieuwe winkels en 300.000 m2 kantoren en bedrijven. Het Centraal Station wordt volledig vernieuwd.

Onderdeel van de plannen is de realisatie van een vestiging van Holland Casino en een Wolff megabioscoop op de kop van het Jaarbeursterrein. Tauw heeft in opdracht van de initiatiefnemers de startnotitie en het MER opgesteld, en heeft ondersteund bij de verwerking van de resultaten in de ruimtelijke onderbouwing. Centraal in het MER staan de verkeersaantrekkende werking en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor de woningen in de directe omgeving van het complex en langs de toevoerwegen. Met name de consequenties voor de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting zijn voor de besluitvorming van belang.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.