Milieueffectrapport en onderzoeken duurzaam Waterpark Veerse Meer

Projectgegevens:

Periode:  maart 2019 - juni 2021

Opdrachtgever: Driestar BV 

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Martijn Gerritsen
  • Wendy Lieftink
  • Niels Jeurink
  • Jean Pierre van Mulken

 

Projectomschrijving

Driestar BV heeft het recreatiepark Waterpark Veerse Meer in 2018 aangekocht met als doel het park te herontwikkelen tot een kwalitatief hoogstaand en duurzaam recreatiepark met recreatiewoningen en uitgebreide centrumvoorzieningen. Zie ook https://planwaterparkveersemeernieuw.nl/. Om dit mogelijk te maken was het nodig om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Ten behoeve van dit plan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld en zijn verschillende milieukundige onderzoeken uitgevoerd. TAUW heeft het MER opgesteld en daarnaast de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Passende beoordeling (effecten N2000 gebied Veerse Meer)
  • Akoestisch onderzoek
  • Luchtkwaliteitsonderzoek
  • Waterkwaliteitsonderzoek (BPRW toets)
  • CO2 berekeningen

 

Samenwerking tijdens het project

In dit project hebben diverse onderzoeksbureaus, het stedenbouwkundige bureau, gemeente en vertegenwoordigers van de opdrachtgever intensief met elkaar samengewerkt. Dit betekende voor TAUW regelmatig overleg met de projectgroep, aanwezigheid bij informatieavonden voor betrokken omwonenden en belangverengingen, bilaterale afstemming met de projectleider en inhoudelijke afstemming met de diverse onderzoekbureaus. Door deze regelmatige afstemming en interactie hebben het MER en bijhorende onderzoeken optimaal kunnen bijdragen aan een plan dat vanuit milieuoogpunt goed inpasbaar is.

Resultaat van het project

Het MER en bijhorende onderzoeken hebben de effecten van het plan op de fysieke leefomgeving inzichtelijk gemaakt. Het proces om te komen tot een MER heeft bijgedragen aan een verdere optimalisatie van het plan. De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. stelde dan ook in haar toetsingsadvies dat in het MER veel en relevant onderzoek is gedaan. Op een paar onderdelen is het MER op advies van de Commissie nog aangevuld waarna de gemeenteraad van Middelburg het bestemmingsplan met bijhorend MER in juli 2021 heeft vastgesteld.

 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.