Milieumanagement (conform ISO 14001) bij Amsterdam RAI

Amsterdam RAI Convention Centre faciliteert jaarlijks meer dan 50 internationale congressen, 70 (vak)beurzen en evenementen en meer dan duizend kleinere congressen, presentaties en meetings met ruim 1,5 miljoen bezoekers per jaar.

Sinds de jaren ’90 werken de RAI en Tauw samen op het milieudossier van de RAI. Hierin ondersteunt Tauw de RAI onder andere bij:

  • Het opstellen en begeleiding van diverse milieuvergunningaanvragen (mede om uitbreidingen zoals met het Elicium en Strand Zuid mogelijk te maken)
  • Het uitvoeren van geluidsmetingen tijdens diverse (dance) evenementen (dit heeft mede geresulteerd in een op maat gemaakte geluidskaart welke wordt gebruikt bij het inrichten van de hallen (bijv. positionering podia en speakers) bij evenementen
  • Het uitvoeren van compliance audits, gericht op naleving van wet- en regelgeving en anticipering op nieuwe regelgeving
  • Het opstellen van bedrijfsmilieuplannen om de door de bedrijfsactiviteiten veroorzaakte milieubelasting te reduceren
  • Het opstellen en verifiëren van milieujaarverslagen
  • Het opstellen van een gebruiksvergunning

De laatste jaren voert de RAI steeds vaker zelfstandig de benodigde milieu- en veiligheidsgerelateerde werkzaamheden uit. Tauw treedt hierbij op als sparringpartner voor strategische keuzes en als toetser. Daar waar nodig wordt Tauw als specialist ingehuurd.

Zo ook toen de RAI, als eerste convention centre in Nederland, er begin 2011 voor koos om een milieumanagementsysteem conform de NEN-EN-ISO 14001 te implementeren en te laten certificeren. Tauw werd, naast de jaarlijkse compliance audit op naleving van wet- en regelgeving, gevraagd een ISO 14001 gap-analyse uit te voeren. Door een erkende ISO14001 leadauditor van Tauw is met deze analyse in kaart gebracht welke normelementen nadere aandacht en invulling behoefde, voordat de RAI voor certificatie in aanmerking zou komen. Tauw heeft tevens inhoudelijke verbeteradviezen gegeven op de benodigde milieumanagement documentatie. Op basis van deze gap-analyse heeft de RAI, in samenwerking met Tauw, een plan van aanpak voor de verdere uitvoering gemaakt.

De RAI is in 2011 gecertificeerd conform ISO 14001.
Tauw is trots hieraan te hebben mogen bijdragen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.