Milieuvriendelijke verwijdering van verlopen bestrijdingsmiddelen en andere gewasbeschermingsmiddelen, Bulgarije

Projectinformatie

Periode: september 2018 – december 2019

Opdrachtgever: Zwitsers Staatssecretariaat voor Economische Zaken SECO

Betrokken TAUW adviseurs

 • Guido van de Coterlet

 • Boudewijn Fokke 

 • Viktor Dukov 

 • Marius von der Weppen

 

Over het project

Met zijn uitbreidingsbijdrage helpt Zwitserland de economische en sociale verschillen binnen de EU te verkleinen en draagt daarmee autonoom en solidair bij aan de kosten van de uitbreiding van de EU. In dit kader heeft Zwitserland 76 miljoen Zwitserse frank aan Bulgarije verstrekt in de periode 2009-2019 voor projecten op verschillende gebieden, waaronder milieubescherming.

Het project "Milieuvriendelijke verwijdering van verouderde pesticiden en andere gewasbeschermingsmiddelen" omvatte de volgende activiteiten:

 • Opnieuw verpakken van verouderde pesticiden
 • Vervoer van verouderde pesticiden
 • Definitieve verwijdering van verouderde pesticiden; en
 • Reiniging en herstel van opslagplaatsen

 

TAUW ondersteunde en begeleidde het gehele proces vanaf de eerste inventarisatie van gevaarlijk afval tot het herstel van de opslagplaatsen, inclusief - onder andere - de volgende activiteiten:

 • Beoordeling van beschikbare aanbestedingsdocumentatie voor het opnieuw verpakken, transporteren en verwijderen van meer dan 3.500 ton bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen en ander gevaarlijk afval
 • Planning van het toezicht op de werkzaamheden door de Bulgaarse partners
 • Training van meer dan 30 toezichthouders voor het houden van toezicht op het opnieuw verpakken en transporteren van de gevaarlijke afvalstoffen
 • Beoordeling van de status van de reiniging van opslagplaatsen die voorheen gevaarlijk afval bevatten
 • Locatiebeoordeling van opslagplaatsen, inclusief handheld XRF-metingen en kwikanalyses
 • Opstellen van instructies en richtlijnen, en het begeleiden van projectleiders, Bulgaarse autoriteiten en aannemers over technische kwesties met betrekking tot de aangetroffen gevaarlijke afvalstoffen.
 • Het leveren van technische kwaliteitscontrole in de vorm van dagelijkse supervisiecontrole en training

 

   

 

Samenwerking tijdens het project

SECO contracteerde TAUW via onze algemene technische ondersteuningspartner Neosys AG om directe ondersteuning te leveren aan SECO zelf en aan de Bulgaarse autoriteiten die dit project uitvoeren. Het project werd met succes afgerond binnen de overeengekomen budgetten en binnen het overeengekomen tijdsbestek.

Het resultaat

Tijdens de activiteiten werd meer dan 3.500 ton gevaarlijk afval opnieuw verpakt en naar geschikte faciliteiten in de hele EU vervoerd voor vernietiging. Deze gevaarlijke afvalstoffen omvatten:

 • POP-pesticiden
 • Kwikhoudende pesticiden
 • Andere gewasbeschermingsmiddelen
 • Ander gevaarlijk afval, waaronder ontvlambare stoffen en gassen

TAUW heeft ervoor gezorgd dat het proces altijd op een veilige, milieuvriendelijke manier is verlopen. Naast de succesvolle vernietiging van persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) en verlopen pesticiden, deelde TAUW kennis over het milieuverantwoord beheer van gevaarlijk afval met meer dan 30 toezichthouders, Bulgaarse autoriteiten en aannemers.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan één van onze adviseurs