Monitoring trillingen bij Westerkerk en Anne Frank Huis

Een deel van de kade aan de Prinsengracht te Amsterdam was verzakt. Bij het herstel dienden de damwanden te worden ingetrild.

Op korte afstand hiervandaan echter liggen de Westerkerk en het Anne Frank Huis. De gemeente Amsterdam was bang dat door het trillen schade aan beide monumentale panden zou ontstaan. De aannemer huurde daarop Tauw in.

Wij voerden trillingsmetingen uit en konden de opdrachtgever vervolgens geruststellen: de kans op schade was verwaarloosbaar klein. Trillingsmetingen bewijzen wel vaker hun nut; ook bij rioleringswerkzaamheden, wegreconstructies en heiwerkzaamheden worden metingen uitgevoerd waarmee schade kan worden beperkt en/of tijdig kan worden ingegrepen. Ook voorkomen trillingsmetingen discussies tussen bewoners, aannemers en gemeenten over schadeclaims.

Tauw voert al jaren trillingsmetingen. Deze variëren in doorlooptijd van een dag tot twee weken en soms nog langer. Ook kunnen we de metingen op afstand uitvoeren en monitoren.