Verkennende planstudie N247 Edam-Volendam

Projectgegevens:

Periode: 2015 - heden

Opdrachtgever: Gemeente Edam - Volendam

Betrokken Tauw adviseur: Alexander Pieters

Opdrachtomschrijving

De gemeente Edam-Volendam wil al langere tijd tussen de kruising N244/N247 en de Dijkgraaf Poschlaan de zogenaamde 3e ontsluiting aanleggen. De reden hiervoor is dat het verkeer in Edam en Volendam regelmatig vastloopt. Tauw heeft hiervoor de verkennende planstudie en Nut & Noodzaakonderzoek uitgevoerd.

TAUW is al sinds 2015 betrokken bij dit project en heeft in deze verkennende planstudie gewerkt aan onderstaande werkzaamheden.

 • Nut & Noodzaakonderzoek
 • Verkeerskundig onderzoek en verkeerskundige analyses
 • Uitwerken Schetsontwerp 3e ontsluiting (inclusief aanvullende maatregelen)
 • Conditionerende onderzoeken (voor MER en Bestemmingsplan), o.a. jaarrond flora- en faunaonderzoek en K&L
 • Contract- en aanbestedingsadvies
 • Grondverwerving
 • Omgevingsmanagement
 • Voorlopig ontwerp (VO)
 • Landschapsplan (DO)
 • Milieu Effect Rapportage, inclusief advisering op geluid(reducerende maatregelen)
 • Bestemmingsplan (inclusief procedure). Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en is zonder beroep en bezwaar vastgesteld
 • Vergunningeninventarisatie en aanvragen
 • Projectmanagement (inclusief bestuurlijke advisering)

 

Samenwerking tijdens het project

De gemeente Edam-Volendam is tevreden met de door Tauw verzorgde werkzaamheden en verklaart dat het werk vakkundig, tijdig en op passende wijze is uitgevoerd. Tauw heeft de gemeente zorgvuldig bijgestaan en volledig ontzorgd.

 

Resultaat

Het project is nog lopende. Het bestemmingsplan, MER en alle relevantie onderzoeken zijn afgerond. Het bestemmingsplan is per december 2019 onherroepelijk.

In overleg met de gemeente is besloten het landschaps- en groenplan traditioneel voor te bereiden, en een UAVgc contract op te stellen voor het infrastructurele werk. Hiervoor lopen momenteel de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen van bestektekeningen en bestek voor landschappelijke inpassing
 • opstellen VO civiel voor 3e ontsluiting en aanvullende maatregelen;
 • aanvullende conditioneringsonderzoeken van RAW-bestek (o.a. grond en K&L) en UAVgc contract
 • Europese Aanbesteding met dialoog ronde

 

Impressie van het totale projectgebied

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.