N470 geeft energie

Projectgegevens:

Periode: november 2015 - heden

Opdrachtgever: provincie Zuid-Holland

Betrokken Tauw adviseur: Hans van Kooten

Opdrachtomschrijving

De N470 is een van de twee provinciale wegen waarbij de provincie groot onderhoud combineert met een energieopgave. De N470 dient als pilot, proeftuin en motor voor product- en procesinnovatie op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

In opdracht van Provincie Zuid-Holland heeft TAUW de voorbereiding van en het opstellen van het UAV-GC contract uitgevoerd, de Europese aanbesteding (concurrentie-gerichte dialoog) tot en met gunning begeleid. TAUW verzorgt op dit moment de contractbeheersing middels Systeemgericht Contractbeheersing (SCB).

TAUW heeft voor de aanbesteding onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  •  Begeleiden van de aanbesteding
  • Opstellen van de aanbestedingsleidraad en inschrijvingsleidraad
  • Opstellen nota’s van inlichtingen
  • Voeren van meerdere dialooggesprekken
  • Opstellen van het gunningsadvies

 

Samenwerking tijdens het project

Sander van Vliet, projectleider N470 van de provincie Zuid-Holland, licht het bijzondere karakter van het project toe: “De ‘N470 geeft energie’ is voor de provincie op verschillende manieren een bijzonder project. De provincie heeft als doelstelling om uiteindelijk al haar wegen CO2-neutraal te maken. De N470 is één van de wegen die CO2-neutraal onderhouden en beheerd gaat worden. Dat vraagt zowel van TAUW als van de provincie een heel andere instelling. Je bouwt samen een proeftuin, die moet voldoen aan alle veiligheids- en beschikbaarheidseisen. Dan is het goed om te zien dat in het team alle kwaliteiten zijn geborgd en mensen elkaar aanvullen.”

Lees meer over het project op de website van de Provincie Zuid-Holland

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.