Nader onderzoek PFAS voor Hoogheemraadschap van Rijnland

Projectgegevens:

Periode: 2020-2021 

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • John van Tol
  • Danny de Graaff

Opdrachtomschrijving

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft TAUW gevraagd om een eindsituatieonderzoek uit te voeren ter plaatse van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). Het Hoogheemraadschap heeft na het sluiten van de AWZI de verplichting om een bodem eindonderzoek uit te voeren om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater te bepalen. Tijdens het onderzoek werden verhoogde PFAS-gehalten aangetoond waardoor nader onderzoek noodzakelijk was. Dit nader onderzoek is ook door TAUW uitgevoerd.

Samenwerking tijdens het project

Het contact tussen TAUW en het Hoogheemraadschap verliep erg goed. Er werd onder meer een gezamenlijke werksessie georganiseerd om het vooronderzoek aan te vullen en de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Met behulp van de kennis van de betrokkenen vanuit het Hoogheemraadschap werd tijdens deze sessie geprobeerd te achterhalen waar de verontreiniging vandaan zou kunnen zijn gekomen. 

Resultaat

Met het eindsituatieonderzoek is vastgesteld dat er verhoogde gehalten van met name PFOS en PFHxS zijn aangetoond rondom een van de beluchtingstanks. Bij de volgende fase van het onderzoek zal de verspreiding van de verontreiniging in kaart worden gebracht.

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.