Nieuwbouw gemaal en stuw Grondstein

Projectgegevens:

Periode: 2019 tot en met 2021

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Betrokken Tauw adviseurs: 

 • Harry Grevers
 • Erik Korterink
 • Paul Heuseveldt
 • Adri Verkerk
 • Frans van Deventer
 • Henkjan Ruijfrok

Opdrachtomschrijving

De ontwerpopgave betrof het zoeken van een oplossing voor de al decennia spelende periodieke wateroverlast van landbouwgronden langs de “Strange Grondstein” een waterloop in het Duitse beheergebied van het Deichverband Bislich-Landesgrenze. Deze waterloop watert over Nederlands grondgebied van Waterschap Rijn en IJssel af naar de Oude Rijn. TAUW is door opdrachtgever Provincie Gelderland gevraagd om in overleg met betrokken partijen te komen tot een oplossing, hiervoor een bestek en ontwerp op te stellen en de uitvraag van het werk richting markt voor te bereiden. Gedurende de uitvoeringsfase is tevens directievoering uitgevoerd namens opdrachtgever.

Besloten is tot naar een sobere en robuuste oplossing middels een gemaal en kantelstuw aan Duitse zijde van de grens, welke na oplevering in eigendom en beheer overgaat naar het Deichverband.

Voor het werk heeft TAUW de volgende werkzaamheden voor en namens de Provincie Gelderland verricht:

 • Variantenonderzoek
 • Conditionerende onderzoeken; inmeting, geotechnisch onderzoek, kabels en leidingen
 • Besteksontwerp (3D, Revit) inclusief ontwerpberekeningen van gemaal en stuw
 • Opstellen bestek, RAW inclusief opstellen programma van eisen werktuigbouw en elektrotechniek.
 • Risico-inventarisatie, V&G en RIE
 • Opstellen kostenraming
 • Ondersteuning opdrachtgever gedurende de aanbesteding
 • Directievoering gedurende de uitvoering tot en met oplevering
 • Uitvoeringsbegeleiding en communicatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en eindgebruiker

Samenwerking tijdens het project

Binnen het project is prettig en constructief samengewerkt, en vervulde TAUW de rol namens de provincie voor alle (Nederlands-Duitse) communicatie en inhoudelijke kennisinbreng tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en uiteindelijk beheerder. Het project is ondanks vertragingen vanwege wateroverlast en Covid-19 beperkingen met goed resultaat en naar tevredenheid van alle partijen afgerond en overgedragen aan het Deichverband.

Resultaat

Het resultaat van de opgave voor Grondstein is een efficiënte en robuuste oplossing voor het wateroverlastprobleem middels een vijzel en naastgelegen kantelstuw in een damwandconstructie. Het besteksontwerp van TAUW is gerealiseerd door aannemer Spie.

Gemaal Grondstein bestaat uit een vijzel met een capaciteit van 8 m³/minuut en een kantelstuw. In calamiteitensituaties, waarbij opstuwing aan Nederlandse zijde leidt tot peilstijging, sluit de normaal geopende stuwklep en wordt het gemaal in werking gezet ten behoeve van peilbeheer aan Duitse zijde

Het gemaal ligt op Duits grondgebied en voldoet aan de lokale voorschriften. De toekomstige eigenaar, beheerder en gebruiker is Deichverband Bislich-Landesgrenze te Emmerich.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.