Nieuwbouw rwzi Weesp

Projectgegevens

Periode: 14 februari 2018 – 1 augustus 2021

Opdrachtgever: Mobilis B.V.

Betrokken Tauw adviseurs:

Peter van der Pijl, Marja Weijs, Mike van Boldrik, Niels Vossebeld, Henkjan Ruijfrok, Carolien Christodoulou, Hans van de Kramer, Bouwe van Ens, Gijs Jansen, Martin Kobus, Peter Florijn, Berend Reitsma en Heleen Niele

Opdrachtomschrijving

De oude rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Weesp, die dateert uit 1974, heeft z’n einde levensduur bereikt en voldeed niet meer aan de lozingseisen. In opdracht van Waternet (namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) heeft Mobilis met zijn bouwpartners TAUW, Xylem, Pannekoek GWW, RWB, Moekotte en CroonWolter&Dros de nieuwe rwzi in Weesp gebouwd volgens het ICEAS concept van Xylem.

Met de ICEAS rwzi zijn er geen nabezinktanks meer nodig en gebeurt alles in één stap. In de ICEAS-zuivering is het cyclische zuiveringsproces (reageren, bezinken, decanteren) volledig geautomatiseerd, terwijl de aanvoer continue doorloopt. Doordat de cyclus niet in meerdere tanks plaatsvindt, maar in één zuiveringstank, kan op ruimte en bouwkosten bespaard worden. Het systeem blinkt uit in eenvoud en is modulair uit te breiden voor toekomstige ontwikkelingen. Bij het klimaatadaptieve ontwerp en de realisatie is Virtual Reality en BIM toegepast.

Het ICEAS concept is de basis van de nieuwe rwzi en is ontworpen door technologie provider Xylem. TAUW heeft dit ontwerp gecontroleerd en ingebed in het totale ontwerp van de rwzi, waarbij TAUW verantwoordelijk was voor het integrale ontwerp. Daarnaast waren we intensief betrokken bij de opstart en hebben we het ‘nader onderzoek’ dat daarbij nodig was, uitgevoerd.

 

Samenwerking tijdens het project

Naast de traditionele onderdelen van een ontwerp van een rwzi (een technologisch ontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp en civieltechnisch uitvoeringsontwerp) was het opstellen van een BIM-dossier gedurende het project, nieuw onderdeel van het proces.

TAUW heeft de integrale BIM Coördinatie gedurende het ontwerpproces verzorgd, inclusief onder andere de clash controles, tussentijdse proefleveringen en de toepassing van Virtual Reality. Het hele ontwerp is met behulp van een 3D model gemaakt. Hierdoor was mogelijk om het ontwerp vooraf te controleren en te beleven. In een VR-sessie zijn we met de toekomstige beheerders van de installatie door de nieuwe rwzi gelopen. Dit gaf hen inzicht in het toekomstig dagelijks gebruik en is van grote meerwaarde geweest in de samenwerking.

 

“Namens alle bouwpartners willen wij TAUW bedanken voor alle inspanningen die geresulteerd hebben in een positieve afwikkeling van de genoemde onderzoeken, alsmede de goede projectafwikkeling met Waternet.” -Ferry de Bruin, Mobilis

 

Resultaat

Na de bouw van de rwzi is het integrale model gereviseerd tot AsBuilt en verrijkt met de gevraagde gegevens. Op het project was namelijk gevraagd om parallel aan de traditionele technische dossierstukken ook 3D geometrie en gegevens te leveren. Waternet loopt hiermee een voorloper binnen de waterschappen.

In februari 2020 is op de rwzi Weesp de eerste Full Scale ICEAS in Nederland in bedrijf genomen. De zuiveringsprestaties ten aanzien van CZV, BZV, stikstof en fosfaat zijn zeer goed. Bij de inbedrijfname zijn we ook tegen een aantal problemen aangelopen waarvoor een Expertteam, met succes, een Nader Onderzoek heeft uitgevoerd. Tijdens het Nader Onderzoek in de opstartfase is het operational window voor zuiveringsbeheer voor de komende jaren tot 2040 voor Weesp op maat in beeld gebracht en vastgelegd in documenten. De zuivering is 3 augustus 2021 succesvol opgeleverd aan Waternet.

Zie onderstaande video voor een timelapse van de bouw:

 

Gerelateerde nieuwsberichten en artikelen 

ICEAS in Weesp: meten is weten en omdenken
Lees meer 

RWZI Weesp officieel geopend: eerste Full Scale ICEAS in Nederland in bedrijf genomen
Lees meer

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.