Nieuwe rwzi Weert ontworpen en gebouwd door het bouwteam

Projectgegevens:

Periode: mei 2018 - november 2019

Opdrachtgever: Waterschapsbedrijf Limburg / Combinatie Mobilis Croon

Betrokken adviseurs: 

  • Peter van der Pijl
  • Marja Weijs
  • Mike van Boldrik

 

Over het project

De rwzi Weert was aan het eind van zijn levensduur en het biologische deel is vervangen door een nieuwe installatie gebaseerd op het Verdygo-principe met de Nereda technologie. Voor deze opdracht is Waterschapsbedrijf Limburg een bouwteamcontract aangegaan met hun raamcontracten Combinatie Mobilis CroonWolterDross (CMC). Voor het gehele ontwerptraject tot en met het Uitvoerings Ontwerp is TAUW de leidende partij geweest. Het ontwerp is opgesteld aan de hand van een grote set systeem en objecteisen volgens System Engineering. Alle ontwerptekeningen zijn in 3-D opgesteld, hetgeen de klant de mogelijkheid gaf om met een VR-bril door het ontwerp te lopen.Samenwerking tijdens het project

De samenwerking tussen alle partijen is optimaal verlopen als gevolg van de bouwteammethodiek, aangevuld met gezamenlijke ontwerpsessies. Hierbij waren alle vakdisciplines vertegenwoordigd, werden snel concrete besluiten genomen en was iedereen aangehaakt bij het ontwerp, het proces en de knelpunten.


Resultaat van het project

De rwzi Weert is binnen de planning en binnen budget geheel naar tevredenheid van Waterschapsbedrijf Limburg ontworpen, gebouwd en in bedrijf gesteld. De resultaten van het zuiveringsproces zijn binnen de vergunde normen.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.