Nieuwe sanitatie woonwijk Reitdiep fase 3 in Groningen

Projectgegevens:

Periode: juni 2015  t/m november 2015 & Januari 2017 t/m juli 2019

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Betrokken TAUW adviseur: 

  • Paul Telkamp
  • Mirit Hoek 

 

Opdrachtomschrijving

Gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. In 2015 is TAUW gevraagd om te verkennen in weke mate nieuwe sanitatie kan bijdragen aan de ambitie van energieneutraliteit bij de nieuw te realiseren woonwijk Reitdiep fase 3. De nieuwbouwwijk omvat circa 180 woningen.

Tijdens overleg met de gemeente - waarbij verschillende uitvoeringsvormen zijn besproken -  zijn twee opties naar voren gekomen die nader zijn uitgewerkt. Deze zijn vergeleken met een 0-situatie (conventionele inzameling, transport en verwerking van afvalwater). De impact van de drie opties (inclusief 0-situatie) op het energiegebruik/-productie en CO2 zijn inzichtelijk gemaakt.

Resultaat van het project

Op basis van de uitgevoerde verkenning is besloten om nieuwe sanitatie toe te passen, waarbij het zwartwater (vanuit het toilet) gescheiden wordt ingezameld van het grijswater (afkomstig van badkamer, keuken en (af)wasmachine).

Het zwartwater wordt geconcentreerd ingezameld met een vacuümtoiletsysteem en gebufferd in een opslagtank. De inhoud van de opslagtank wordt periodiek geledigd en afgevoerd naar de gistingsinstallatie van de nabij gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde.

Het grijswater wordt lokaal gezuiverd met een groot wilgenfilter van 7.000 m2. Het gezuiverde water wordt op lokaal oppervlaktewater geloosd. Op basis van dit resultaat heeft de gemeente vervolgens verder de daadwerkelijke realisatie voorbereid.

In 2017 heeft TAUW de gemeente Groningen geadviseerd bij het opstellen van de contractstukken voor nieuwe sanitatie, ten behoeve van de aanbesteding en het mede beoordelen van de inschrijvers. In 2018 is de nieuwbouwwijk bouwrijp gemaakt. TAUW heeft in 2018/2019 nog ondersteuning geboden aan de gemeente bij de realisatie van het inzamelings- en behandelingsconcept.

  

Foto 1: Wilgenfilter met op de voorgrond het vacuümstation en buffertank voor de inzameling van geconcentreerd toiletwater. Foto 2 (rechts): circa 1 jaar later

 

Over Nieuwe Sanitatie

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.