Oeverherstel Oude Maas

Projectgegevens:

Periode: Oktober 2021 – Februari 2022

Opdrachtgever: RWS

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Ronald Kleijbeuker (PL)
  • Roelant van Dam (TM)
  • Jelmer Dijkstra (Adviseur waterbouw)
  • Leon van Sprang (Ontwerper)
  • Johnny van den Heuvel (kostendeskundige)
  • Barbara Berkhout (Adviseur Geotechniek)
  • Anna Broers (Adviseur milieu)
  • Carel Lefeber (Coördinator veldwerk)

 

Over het project

TAUW heeft in opdracht van Rijkswaterstaat West Nederland Zuid een ontwerp opgesteld voor oeverherstel langs de Oude Maas te Kuipersveer. In plaats van regulier onderhoud te verrichten, heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen uitgebreid areaal onderzoek te laten verrichten en in het bijzonder de maatgevende faalmechanismen te laten identificeren. Zo kon een duurzaam en geoptimaliseerd ontwerp worden opgesteld voor een structurele oplossing. Hiertoe is waterbodemonderzoek, geotechnisch onderzoek, morfologisch onderzoek verricht en zijn de maatgevende hydraulische belastingen afgeleid onder andere via modelberekeningen. Dit heeft geleid tot inzicht in de oorzaak van optredende schades en mogelijke oplossingsrichtingen.

Samenwerking tijdens het project

Als gevolg van de COVID maatregelen is gedwongen op afstand gewerkt. Desondanks is op een intensieve en zeer interactieve wijze samengewerkt en gecommuniceerd waardoor beheerder, het projectteam en stakeholders betrokken bleven. Daarbij is het gelukt om ook de binnen het projectteam van PPO aanwezige technische kennis en ervaring in het onderzoek- en ontwerpproces te kunnen integreren.

Resultaat van dit project?

Aan de hand van een variantenstudie is verkend welke oplossingen tot gedragen alternatieven leiden en vervolgens tot een voorkeursalternatief. Hierbij zijn aspecten als onderhoud, duurzaamheid en kosten meegenomen. In een nadere uitwerking van het voorkeursalternatief is het Definitief Ontwerp opgesteld. Onderdelen van het DO waren een 3D ontwerp, een kostenraming en een inventarisatie van duurzaamheidskansen. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.