Ondersteuning bij uitbreiding Van Merksteijn Staalcoating

Van Merksteijn Staalcoating B.V. uit Raalte is een van de toonaangevende staalcoatingbedrijven in Nederland. Het bedrijf besloot medio 2008 tot uitbreiding en verzocht Tauw hen daarbij te ondersteunen.

De uitbreiding bestond in eerste instantie alleen uit een nieuwe, grote productiehal waarin een staalstraat, een natlakstraat en een volautomatisch magazijn zouden worden ondergebracht. Dit had echter tot gevolg dat er problemen zouden kunnen ontstaan met de stalling van gereed product en nog te behandelen product. Hierdoor moest ook het verharde buitenterrein worden uitgebreid. Daarnaast had Van Merksteijn de wens de bestaande voorzieningen op een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Om deze gehele uitbreiding te realiseren dienden er diverse werkzaamheden te worden uitgevoerd, met name op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en veiligheid. Tauw heeft onder andere geadviseerd over de aanlegvergunning/-ontheffing voor een grondwal en ophoging van het terrein, en kapvergunningen geregeld. Daarnaast hebben we een melding gemaakt in het kader van het Activiteitenbesluit, inclusief tekenwerk, een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar de luchtkwaliteit.

Naast het vergunningenmanagement heeft Tauw nog andere projecten voor Van Merksteijn uitgevoerd. Zo verzorgden we de milieukundige begeleiding bij handhavingsbezoeken door de gemeente, stelden we een oplosmiddelenboekhouding op en adviseerden we over de opslag van oplosmiddelen en verven, conform de PGS 15. Daarnaast hebben we luchtemissiemetingen naar oplosmiddelenemissies uitgevoerd en begeleidden we in de toepassing van het oplosmiddelenbesluit en de NeR. Onze rol van milieucoördinator op afstand wordt gecompleteerd door stofemissiemetingen en een quick scan naar nageschakelde technieken voor de behandeling van afgassen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.