Ondersteuning HSSE en vergunningen olieterminal

Projectgegevens:

Periode: 2014 - heden

Opdrachtgever: anoniem 

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Gerrit Jan Schraa
  • Frank Vrenken
  • Mariska Sprik, e.a.

 

Opdrachtomschrijving

Een olieterminal in het westen van het land biedt tankopslag en blending van diverse soorten vloeibare brandstoffen. De terminal met een oppervlakte van circa 0,75km2 ligt aan een zeehaven en beschikt daardoor over diverse aanlegsteigers die voor zeeschepen geschikt zijn. Op het terrein bevinden zich ruim tachtig tanks met een gezamenlijke capaciteit van zo’n anderhalf miljoen m3. Bovendien is het terrein via pijpleidingen aangesloten op een luchthaven en op diverse olieplatforms in de Noordzee.

Bij diverse locatieontwikkelingen en veiligheidsaspecten heeft TAUW de terminal ondersteund op het gebied van ‘Health, Safety, Security & Environment’ (HSSE) en vergunning aspecten.

Samenwerking tijdens het project

Onze advisering aan de terminal kan grofweg worden onderverdeeld in:

  • Leveren van strategisch advies, bijvoorbeeld op het gebied van bodemsaneringen en vergunningvoorschriften inzake luchtemissies (ZZS)
  • Het ondersteunen, voorbereiden en aanvragen van vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bouwen/milieu-revisie), de Wet natuurbeheer en de Waterwet, inclusief het uitvoeren van diverse benodigde onderzoeken zoals geluid, Quantitative Risk Assessment (QRA) en Milieu Risico Analyse (MRA), et cetera
  • Het bieden van ondersteuning op het gebied van compliance management en overige HSSE aspecten zoals ondersteuning bij BRZO audits, advisering inzake NRB en het uitvoeren van luchtemissiemetingen


Resultaat van het project

De meest recente locatieontwikkelingen waarbij TAUW ondersteund heeft, zijn de realisatie van een nieuwe aanleg/loskade (nog in voorbereiding), de bouw van nieuwe tanks en het aanpassen van aanlegsteigers voor de zeeschepen. Hiervoor zijn de benodigde sloopmeldingen gedaan c.q. de bouw- en milieuvergunningen aangevraagd. Bij milieu gerelateerde vergunningsvragen heeft TAUW steeds de milieueffecten in beeld gebracht en diverse onderzoeken uitgevoerd. Bij bouwvergunningen wordt de door de terminal aangeleverde input getoetst aan de indieningsvereisten voor bouwen, waarna TAUW de aanvragen indient. Deze manier van werken resulteerde steeds in goede en consistente aanvragen.

Naast vergunning gerelateerde vragen adviseert TAUW ook bij specifieke milieukundige vraagstukken, zowel inhoudelijk als op strategisch niveau. Alles steeds in nauw overleg en afstemming met de betrokken HSSE medewerkers van de terminal. Hierdoor kan de terminal waarborgen dat zij in compliance blijven met de vigerende wet- en regelgeving en de voor hen geldende regels.

 

"De klant was erg tevreden over de ondersteuning die TAUW biedt op het gebied van HSSE, in het bijzonder onze beschikbare topexpertise als het gaat om luchtemissieregelgeving en zeer zorgwekkende stoffen specifiek voor terminals.” - Gerrit Jan Schraa, TAUW

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.