Ondersteuning R.B.C. Terminal B.V. bij eenduidige procedure risicobeoordeling

Projectgegevens

Periode: December 2018 – februari 2019
Opdrachtgever: R.B.C. Terminal B.V
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Pieter Luiten
  • Inge Waaijer

Opdrachtomschrijving

Op- en overslagbedrijf R.B.C. Terminal B.V. valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vanwege de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die ze met hun vergunning mogen opslaan. Voor het éénduidig identificeren, evalueren en beoordelen van risico’s van deze opslag beschikt het bedrijf over een procedure en een risicomatrix.
Ze werden het niet eens met het bevoegd gezag over de inhoud van de procedure. Daarom hebben ze Tauw gevraagd om de procedure eenduidig en borgend te maken, zodat beide partijen er mee uit de voeten kunnen. Wij hebben de procedure voor R.B.C. Terminal beoordeeld en hebben advies uitgebracht zodat hij overeen komt met de vereisten vanuit het Brzo.

Samenwerking tijdens het project

Omdat we al een aantal jaar de Brzo-vraagstukken van R.B.C. Terminal beantwoorden kennen we elkaar en het bedrijf en bedrijfsvoering goed. Onze samenwerking, die vooral via telefoon of Skype is verlopen, is dan ook prettig en constructief.’, vertelt Pieter Luiten, veiligheidsexpert van Tauw. Tijdens deze gesprekken hebben we onze meerwaarde voor het op- en overslagbedrijf laten blijken, onder andere door het ze mee te nemen in de totstandkoming van het advies over de invulling van de procedure. Hiermee hebben we meer begrip bij R.B.C. Terminal gecreëerd en een concrete procedure aangeboden zodat ze zelfstandig de vervolgstappen in gang konden zetten.

Resultaat van het project

Met de aangepaste procedure kan R.B.C. Terminal ook met de overheid communiceren over de doorgevoerde aanpassingen naar aanleiding van de procedure. Deze procedure is door R.B.C. Terminal B.V. aan de overheid voorgelegd. We zijn op dit moment nog in afwachting van een reactie van de overheid.

 

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.