Ondersteuning verhuizing Kingspan Insulation

Kingspan Insulation B.V. is onderdeel van de Kingspan Group plc, een van de snelst groeiende bouwmaterialenconcerns in Europa. Het bedrijf is gespecialiseerd in de oplossing van isolatieproblemen. Gezien de afzetgroei voldoen de twee huidige locaties in Nederland, een productiefaciliteit in Kesteren en een kantoor met opslag- en logistieke faciliteiten in Dodewaard, niet langer.

Kingspan besloot om een nieuw productie- en handelscentrum te starten en te verhuizen naar het bedrijvenpark Medel in Tiel. Tauw heeft Kingspan begeleid in het vergunningentraject bij deze verhuizing. Zo stelde Tauw verschillende vergunningaanvragen op, onder andere die in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).

Ook de uitgebreide ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de aanvraag voor een vrijstelling op de milieuzonering in het bestemmingsplan nam Tauw voor zijn rekening. Zonder deze vrijstelling kan er geen bouwvergunning worden afgegeven. Ten slotte adviseerde Tauw Kingspan op strategische momenten over de wijze waarop de (beroeps-)procedures het meest efficiënt konden worden aangevlogen.

De bouw van de eerste productielijn in de nieuwe vestiging is onlangs afgerond. Uitbouw naar de geplande drie lijnen is aannemelijk als de markt zich blijft ontwikkelen.

 

Lees meer over industriële locatieontwikkeling

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.