Onderzoek fosfaatreductie Tessenderlo Chemie Rotterdam

Tessenderlo Chemie Rotterdam B.V., maakt deel uit van de Tessenderlo Group en produceert veevoederfosfaten te Vlaardingen. Hiertoe wordt monoammoniumfosfaat, dicalciumfosfaat, monodicalciumfosfaat en magnesiumfosfaat geproduceerd.

Tessenderlo loost afvalwater op oppervlaktewater. Dit afvalwater komt vrij bij het wassen van de afgezogen lucht bij de productie van de veevoederfosfaten. Rijkswaterstaat heeft een onderzoeksverplichting afgegeven naar de verlaging van de te lozen fosfaatvracht in het afvalwater. Het doel is hierbij om de haalbare mogelijkheden te inventariseren om de geloosde fosfaatvracht te verlagen, rekening houdend met de Best Beschikbare Technieken uit de BREF (Beste available techniques referentie documenten).

Tessenderlo heeft Tauw gevraagd om een fosfaatreductie onderzoek uit te voeren. Hierbij is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de fosfaatlozing op het oppervlaktewater te verminderen. In een haalbaarheidsonderzoek zijn de technische en financiële haalbaarheid van maatregelen onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken welke methoden kosteneffectief zijn en uit te voeren zijn voor Tessenderlo.

Op basis van dit fosfaatreductie onderzoek is geconcludeerd dat het uitvoeren van bronmaatregelen de meest geschikte methode is voor Tessenderlo om de fosfaatvracht in het effluent verder te verlagen. De voorkeursmaatregel heeft betrekking op verdergaande emissiereductie bij de luchtzuivering voorafgaand aan de gaswassing. Dit kan bereikt worden door optimalisatie van de stofafvanging, naast het gebruik van de huidige stofcycloon en het aanvullende gebruik van stoffilters bij de productie van fosfaten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.