Onderzoek naar verwerking kunststof verpakkingsafval voor KPMG/Nedvang

Mede door de succesvolle ‘Plastic Heroes’ campagne heeft inzameling van kunststof verpakkingen een grote vlucht genomen in Nederland. In de meeste gemeenten brengen burgers dit afval naar een verzamelpunt, of haalt de gemeentereinigingsdienst het aan huis op.

Niet overal wordt kunststof echter aan de bron gescheiden. In dat geval vindt scheiding achteraf uit het grijze afval plaats. Dit levert net als bij bronscheiding een fractie gemengde kunststoffen op. Dit mengsel wordt vervolgens in sorteerinstallaties verder gescheiden in verschillende typen kunststoffen. Tauw heeft adviesorganisatie KPMG ondersteund in het bepalen van de effectiviteit van de nascheiding en sortering van kunststof verpakkingen uit huishoudelijk restafval. Dit in het kader van het kostenonderzoek nascheiding dat KPMG uitvoerde voor Stichting Nedvang (Nederland van afval naar grondstof). Aan de hand van intensieve proefnemingen stelden we massabalansen op van de betreffende installaties en analyseerden we de zuiverheid van de producten.

Bij een dergelijk onderzoek is kennis van de verwerking belangrijk. Maar nog belangrijker is inzicht in het opstellen van een betrouwbaar monitoringsprogramma. Het nemen van monsters van afval is een vak apart. Het vergt goed inzicht in statistiek en de juiste wijze van het nemen van een monster. Er is ook uitgebreide ervaring nodig om in praktische situaties deze kennis te kunnen toepassen. Tauw heeft zowel de kennis als de ervaring in huis om dit soort projecten succesvol af te kunnen ronden.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.