Onderzoek T-correctie bij afvalberging De Wierde

Afvalberging De Wierde te Oudehaske is onderdeel van Omrin. Omrin is een toonaangevende publieke partij die actief is in de gehele afvalketen van inzameling tot en met verwerking, het beheer van openbare ruimte en afzet van deelstromen.

Zoals ieder bedrijf betaalt De Wierde een zuiveringsheffing voor hun afvalwater.

Normaal gesproken wordt deze zuiveringsheffing berekend aan de hand van de hoeveelheid geloosd water, het chemisch zuurstofverbruik (CZV) en de hoeveelheid stikstof in het water. Omdat De Wierde over een biologische waterzuivering beschikt mag het bedrijf de zuiveringsheffing corrigeren voor het percentage niet of nauwelijks afbreekbare bestanddelen. Dit is de zogenaamde T-correctie.

Tauw heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van T-correctieonderzoeken. De Wierde schakelde ons dan ook in om twee maal per jaar een T-correctieonderzoek uit te voeren. Met de T-correctie realiseert De Wiede een aanzienlijke besparing op hun zuiveringslasten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.