Onderzoek waterdoorlatende verhardingen gemeente Dronten

Projectgegevens:

Periode: 1 augustus 2020 - 26 november 2020

Opdrachtgever: gemeente Dronten

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Erwin Stamsnijder 
  • Mark Doornbos 
  • Bert Vierwind
  • Hans van Breugel
  • Ronald Wentink

 

Opdrachtomschrijving

De gemeente Dronten heeft de afgelopen jaren diverse waterdoorlatende verhardingen aangelegd in het centrum van Dronten en in de wijk de Gilden. Er zijn plaatselijk knelpunten ontstaan in het hydraulisch functioneren van de waterdoorlatende verhardingen. Er blijft bijvoorbeeld op sommige plekken langdurig water op straat liggen. De gemeente heeft TAUW gevraagd om onderzoek te doen naar de waterdoorlatendheid van de wijk en de opbouw van de waterdoorlatende constructie om zo inzicht te krijgen in de problematiek. Op basis hiervan heeft TAUW geadviseerd over mogelijke oplossingen voor de knelpunten in de waterdoorlatende verhardingen.

Samenwerking tijdens het project

Er is bewust gekozen voor een intensieve samenwerking tussen de medewerkers van de gemeente en TAUW zelf, waarbij we op een bijzondere manier onze krachten hebben kunnen bundelen. In een startoverleg, tijdens de uitvoering en na afloop hebben we informatie makkelijker met elkaar kunnen uitwisselen en uitvoerig met elkaar afgestemd, waardoor maatwerk is opgeleverd. Alles was erop gericht om samen te komen tot een goede analyse van de oorzaak van de knelpunten. Nog belangrijker in de samenwerking is de uitvoering van de praktijkproef waarbij is samengewerkt door de gemeente Dronten, P.C. van der Wiel en TAUW. Uit deze praktijkproef kwam belangrijke data naar voren waarmee we het effect van de reiniging van de bestrating konden beoordelen.

Resultaat: verbetering van doorlatendheid

Met dit project hebben we de volledige waterdoorlatende constructie onderzocht op eventuele beperkingen en we hebben een duidelijke oorzaak van de knelpunten vastgesteld. Daarnaast hebben we een praktijkonderzoek uitgevoerd naar mogelijke oplossingsrichtingen, waarbij het effect van een ZOAB-cleaner voor en na reiniging is onderzocht. Hieruit blijkt dat een significante verbetering van de doorlatendheid kan worden gerealiseerd. En dat biedt perspectief voor herstel en toekomstige projecten! 

 

Reiniging door ZOAB-cleaner

Close-up ZOAB-cleaner

 

 

Quote van de opdrachtgever

TAUW heeft het onderzoek naar de waterdoorlatendheid van onze verhardingen op een praktische en flexibele manier uitgevoerd. Naast de uitvoering conform hun plan van aanpak is ook direct onderzocht wat de resultaten zijn van reiniging in het werk door voor en na reiniging door onze aannemer de proeflocatie opnieuw te onderzoeken. Daardoor kon TAUW naast de resultaten uit het traditionele onderzoek ook conclusies verbinden aan mogelijke onderhoudsmaatregelen. Hierdoor kunnen wij ons beheer beter inrichten om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Samen met TAUW gaan we ook kijken welke effecten de reiniging gaat opbrengen en of bijsturing benodigd is.  

Jörgen van der Torren
Gemeente Dronten 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.