Ontwerp drie gemalen op Texel: De schans, Dijkmanshuizen en Eijerland

Projectgegevens:

Periode: 2016 - september 2018

Opdrachtgever: Civiele Combinatie Texel / HH Hollands Noorderkwartier

Betrokken Tauw adviseurs: 

 • Harry Grevers
 • Robert Beenen
 • Erik Korterink
 • Gijs Jansen
 • Nander van der Plicht
 • Bart Bruntink
 • Afdeling ontwerp 
 • Afdeling geohydrologie

Opdrachtomschrijving

Na het ontwerp van gemaal Prins Hendrik op Texel verwierf TAUW binnen dit project ook de ontwerp- en adviesdiensten voor het realiseren van de andere gemalen in de primaire zeekering op Texel. Binnen het project “Dijkversterking Waddenzeedijk Texel”, werden 3 bestaande gemalen vervangen voor nieuwbouw, en verrichtte TAUW hiervoor de ontwerp- en advieswerkzaamheden voor het volledige DO- en UO-ontwerp, als ook de uitvoeringsondersteuning tijdens de bouw van de gemalen. Het gaat om de volgende kunstwerken;

 • De Schans 2 pompen / totaal 300 m3/min
 • Dijkmanshuizen 2 pompen / totaal 300 m3/min, met vismigratievoorziening
 • Eijerland 2 pompen / totaal 400 m3/min, met vismigratievoorziening

De werkzaamheden van TAUW:

 • 3D ontwerp in Revit en Civil3D
 • Uitwerken VO tot DO en UO, inclusief alle tekeningen en berekeningen
 • Adviesdiensten constructie, geotechniek, waterhuishouding (ontwerp- en realisatiefase)
 • Waterveiligheidrapportages en stabiliteitsberekeningen waterkering in elke fase

Samenwerking tijdens het project

Binnen het UAV-gc contract vormde de aanpak van de drie gemalen een integraal onderdeel van de versterking van de Waddenzeedijk. Onder de vlag van de Combinatie Tessel (CT) zijn de drie gemalen met instroom en uitstroomkokers door de dijk daarbij uitgevoerd door de Civiele Combinatie Tessel (CCT).

Tauw werkte in opdracht van de CCT de civieltechnische en bouwkundig ontwerpen uit, en verrichtte daarbij diverse bijkomende adviesdiensten. Voor het werktuigbouwkundige en elektrotechnische deel werd daarbij onder coördinatie van de CT samengewerkt met respectievelijk Bosman Watermanagement en Vlaar BV, voor zowel ontwerp, optimalisaties en eisenverificatie. Gedurende de realisatiefase werden diverse disciplines van TAUW ingezet voor de uitvoeringsondersteuning. Daarnaast werd ook samengewerkt met de partijen die zich onder de CT bezig hielden met ontwerp en realisatie van de dijkversterking.

Het werk is in een prettige en efficiënte samenwerking met alle partijen conform planning gerealiseerd, naar tevredenheid van zowel CCT als eindklant Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

“Wij zijn tevreden over het eindresultaat, en de werkzaamheden zijn in een constructieve en plezierige samenwerking uitgevoerd”

E. van Noordenburg, Sr. Projectleider Civiele Combinatie Tessel

 

Resultaat

Inmiddels zijn vier van de vijf gemalen op Texel ontworpen door TAUW. Texel is hiermee, in combinatie met de gerealiseerde dijkversterking weer klaar voor de peilstijgingen als gevolg van de geldende klimaatscenario’s. Dankzij de nieuwe gemalen kan de waterhuishouding van Texel ook in de toekomst weer op orde worden gehouden door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dankzij de aangebrachte vismigratievoorzieningen is bovendien een belangrijk migratieknelpunt opgelost tussen de Waddenzee en het binnendijkse gebied op Texel.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.