Ontwerp van ondiepe land-waterzones in Wolderwijd

Projectgegevens

Periode: juni 2017 - juni 2018 
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Betrokken Tauw-adviseurs:

 • Arjen van der Linde
 • Auke Terlouw
 • Susan Sollie
 • Gert Hutten
 • Patrick Buzing
 • Lisa de Gee

Wat was de opdracht?

Voor de Kader Richtlijn Water (KRW) verbeteropgave werkt Rijkswaterstaat aan de aanleg van 50 hectare ondiepe zones in de Randmeren Oost. In het Wolderwijd en de Veluwerandmeren zijn de laatste jaren al meerdere verbeteringen op gebied van ecologie behaald. Er ontbrak echter nog een 8 hectare geleidelijke land-waterovergang.

Schrijver Godfried Bomans gaf de naam ‘Wolderwijd’ aan het randmeer dat is ontstaan bij de inpoldering van zuidelijk Flevoland. Samen met de andere randmeren zorgt Wolderwijd ervoor dat het ‘oude’ niet-ingepolderde land niet verdroogt en verzakt.

Tauw heeft voor Wolderwijd het ontwerp en de adviesnota voor de MIRT-3 beslissingen ten behoeve van de uitvoering van de ondiepe zones in het randmeer opgesteld. Voor de aanleg van deze ondiepe zones moest een vergunbaar ontwerp komen, met als uitgangspunt dat het vrijkomende materiaal kon worden hergebruikt. 

Overige werkzaamheden Tauw

 • Opstellen programma van eisen
 • Verzorgen van het technische ontwerp (met alternatieven, afweging en voorkeursvariant)
 • Opstellen adviesnota als vertrekpunt voor vergunningen (PPWW)
 • Uitvoeren diverse bodemonderzoeken, en
 • Overleg voeren met bevoegde gezagen (provincie, waterschap en gemeenten)

 

Hoe ging de samenwerking?

De samenwerkingspartners Tauw, Iv-Infra en HKV hebben zich ingezet om tot een vergunbaar ontwerp te komen. Om te komen tot een gedragen voorkeursalternatief (VKA) heeft Tauw een iteratief ontwerpproces georganiseerd, waarbij het ontwerp tijdens verschillende ontwerpsessies met stakeholders van grof naar fijn ontwerpdetailniveau is uitgewerkt.

Wat was het resultaat van het project?

Naar volle tevredenheid van Rijkswaterstaat is gezamenlijk een VKA ontwikkeld waarin alle wensen en eisen van de stakeholders zijn meegewogen.

 

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!