Ontwikkeling materialenpaspoort voor energieneutrale en circulaire verbouwing Topshuis

 

Gerelateerde thema's: Circulaire Economie

Projectgegevens:

Periode: februari 2022 - april 2023

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Jurgen Ooms

Opdrachtomschrijving

TAUW heeft samen met Alba Concepts gewerkt aan een ambitieus project voor de energieneutrale en circulaire verbouwing van het Topshuis; het bedieningscentrum van de Oosterscheldekering. Het doel van het project was om een materialenpaspoort op te stellen dat voldoet aan de richtlijnen van platform CB '23. Rijkswaterstaat vroeg specifiek om inzicht in de losmaakbaarheid van het gebouw, waarbij wij onze expertise hebben ingezet om dit te realiseren.

 

De oplossing

We hebben samen met Alba Concepts de leidraad omgezet naar een gestandaardiseerd en gebruiksvriendelijk format. Dit format bevat duidelijke instructies en richtlijnen voor het verzamelen en vastleggen van benodigde informatie over gebruikte materialen, zoals specificaties, certificeringen, levensduur en hergebruikopties. Door dit vertaalproces hebben we het voor Rijkswaterstaat mogelijk gemaakt om op een praktische en efficiënte manier het materialenpaspoort in te vullen.

Rijkswaterstaat en de afdeling beheer en onderhoud gaan ervoor zorgen dat het materialenpaspoort kan fungeren als naslagwerk voor toekomstig onderhoud en renovatie van het gebouw. Door uniformiteit in format en aanpak te hanteren voor materialenpaspoorten, geeft Rijkswaterstaat invulling aan de landelijke doelstellingen van circulaire werken en levert zo bij aan het bevorderen van een circulaire economie.

 

Resultaat van het project

Als TAUW zijn we trots dat we hebben kunnen bijdragen aan de realisatie van dit innovatieve en toekomstgerichte project. De volgende stap is het daadwerkelijk invullen van het materialenpaspoort voor het Topshuis. Het paspoort kan daarnaast ook voor andere gebouwen van Rijkswaterstaat gebruikt worden.

 

 

Onze partner in dit project:

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.