Opstellen bodemkwaliteitskaart PFAS voor gemeente Zwolle

Projectgegevens:

Periode: augustus 2020 - juni 2021

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Odile Rutten
  • Floor van Elsacker
  • Martin Stekelenburg
  • Coen Schilderman

 

Opdrachtomschrijving

In het kader van toekomstbestendig bodembeheer heeft de gemeente Zwolle TAUW gevraagd de bodemkwaliteit binnen de gemeente volledig en betrouwbaar in beeld te brengen door middel van een bodemkwaliteitskaart. Onderdeel hiervan was een bodemkwaliteitskaart met betrekking tot PFAS.

Hiervoor is vooronderzoek uitgevoerd gericht op PFAS-bronnen en -gebruik waarbij voorkennis, vanuit het opstellen van regionale PFAS bodemkwaliteitskaarten voor IJsselland en Twente, goed van pas kwam. Na afloop van het vooronderzoek is de grond bemonsterd en geanalyseerd om de bodemkwaliteit binnen de gemeente in kaart te brengen. 

Samenwerking tijdens het project

Om de opdrachtgever zo goed mogelijk mee te nemen in het proces werd er een tweewekelijks voortgangs- en afstemmingsoverleg gehouden. Omdat de ontwikkelingen omtrent PFAS nog volop in gang zijn, heeft dit ervoor gezorgd dat er gezamenlijk goede afwegingen gemaakt konden worden en besluiten konden worden genomen. Dit was leerzaam voor zowel TAUW als de opdrachtgever en werd als prettig ervaren.


Resultaat van het project

Op basis van de resultaten is TAUW gekomen tot een zone-indeling waarbij een klein bodemkwaliteitsverschil te zien was tussen het bebouwde gedeelte en het buitengebied van Zwolle. TAUW heeft een bodemkwaliteitskaart voor PFAS aangeleverd die als geldig bewijsmiddel voor grondverzet dient. Daarnaast is er extra gebiedskennis opgedaan en is er kennis en inzicht vergaard met betrekking tot het voorkomen van PFAS. Ook wordt er een viewer gerealiseerd om de resultaten makkelijk te kunnen raadplegen.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.