Optimalisatie grondwaterkwantiteitsmeetnet provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft Tauw de opdracht gegeven om het primaire grondwaterkwantiteitsmeetnet te optimaliseren. Het grote aantal peilbuizen zorgt voor hoge kosten en het meetdoel is uit beeld geraakt.

Met behulp van de door Tauw ontwikkelde statistische aanpak (gebaseerd op de SIR/SIT methodiek) is het meetnet geoptimaliseerd. De verschillende meetreeksen zijn met elkaar vergeleken om te kunnen bepalen welke peilbuizen uniek zijn en welke geschrapt kunnen worden.

Vanuit de initiële situatie met 235 peilbuizen met in totaal 750 filters, kunnen 51 peilbuizen met 157 filters verwijderd worden van het meetnet zonder dat er significante kwaliteitsverliezen worden geleden en er tegelijkertijd beheer en onderhoudskosten worden gereduceerd. Tevens heeft Tauw geadviseerd om op strategische locaties 4 peilbuizen bij te plaatsen en het gebruik van automatische dataloggers met telemetrie aanbevolen.

Dankzij het beperken van het aantal peilbuizen en het meten met automatische dataloggers heeft Tauw een kostenbesparing bereikt voor de provincie Zuid-Holland en de kwaliteit van het meetnet verbeterd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.