Werkconferenties PFAS bij ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Projectgegevens:

Periode: november 2019 - april 2020 

Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Betrokken Tauw adviseur: Martin Doeswijk

Opdrachtomschrijving

In samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TAUW zeven werkconferenties PFAS georganiseerd. Deze werkconferenties werden regionaal georganiseerd, waarbij alle verschillende stakeholders die iets te maken hebben met de PFAS problematiek in één conferentie samenkwamen. De conferenties werden georganiseerd met als doel om in de regio oplossingen te zoeken voor knelpunten die door PFAS ontstaan zijn. Hierbij lag de organisatie, de verbinding tussen bijeenkomsten, verslaglegging en het opstellen van een draaiboek in de handen van TAUW. Vanuit TAUW is hiervoor een coördinator gedetacheerd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Samenwerking tijdens het project

Tijdens het project is er een goede samenwerking geweest tussen TAUW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zijn er in alle provincies contacten gezocht voor de organisatie van de conferenties. De provincie en haar netwerk fungeerde als spil in de regio om de juiste stakeholders bij elkaar te zoeken. De samenwerking met alle diverse partijen heeft goed gefunctioneerd om tot een netwerk te komen met oog voor elkaars problematiek en waar constructief werd gewerkt aan een oplossing.

Martin Doeswijk van TAUW: "Het mooiste resultaat van de samenwerking tussen de verschillende partijen (handhavers, uitvoerders, adviseurs, gemeenten) was het in gesprek gaan met elkaar over specifieke knelpunten, waarbij alle partijen bereid waren om elkaar te helpen om zo tot een oplossing te komen die voor hen allen werkbaar is."

Resultaat

De samenwerking tussen TAUW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geleid tot verschillende mooie resultaten:

  • Organisatie van verschillende regionale werkconferenties
  • Afnemen van enquêtes bij stakeholders over knelpunten op het gebied van PFAS, inclusief het aandragen van oplossingsrichtingen. Voor circa driekwart van de in totaal 371 aangedragen knelpunten is een oplossingsrichting en/of aanpak aangedragen tijdens de werkconferenties
  • Er is een basis gelegd voor een uitgebreid netwerk met alle stakeholders die met PFAS te maken hebben

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.